春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Tulevaisuuden kunnan

   Hyvinvoinnin edist?misen hyv?t k?yt?nn?t

   Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien t?rkein tavoite, joka on kirjattu kuntalain 1 §:??n. Hyvinvointi
   merkitsee jokaiselle kuntalaisille erilaisia asioita. Kuntien laaja teht?v?kentt? takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistet??n. Kunnat tuottavat asukkailleen palveluita aina koulutuksesta puhtaaseen juomaveteen ja kotouttamiseen.

   Yhteinen kuntalainen asettaa kuntien eri toimialoille vaateen yhteisty?st? toimialarajat ylitt?en. Kuntien teht?v?t eiv?t ole vain erillisi? palveluita kuntalaiselle vaan ne luovat yhteisty?ss? asukkaille toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan el?m?n edellytyksi?. N?in mahdollistetaan erilaisista l?ht?kohdista tuleville ihmisille samanlaiset mahdollisuudet hyv??n el?m??n.

   T?ll? sivulla kuvataan kuntien teht?vi? hyvinvoinnin n?k?kulmasta ja nostetaan esiin esimerkkej? hyvinvoinnin edist?misen hyvist? k?yt?nn?ist?.

   Osaamisen ja kulttuurin edist?minen

   Tulevaisuuden kuntaa voidaan kutsua sivistyskunnaksi. Kunta huolehtii asukkaittensa osaamisen ja hyvinvoinnin edist?misest? sek? elinik?isest? oppimisisesta. Sivistyspalveluista suuri osa on lakis??teisi? ja kohdistuvat p?ivitt?in suureen m??r??n kuntalaisia. Lis?ksi sivistyskunta tarjoaa monin tavoin kaikille kuntalaisille mahdollisuuksia itsens? kehitt?miseen ja edellytykset hyv??n el?m??n. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen sek? kulttuurin, liikunnan ja nuorisoty?n rooli kunnassa onkin merkitt?v? paitsi sivistyksen niin my?s hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edist?misess?.

   osaaminen_ja_kulttuuri

   Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatus on osa lapsen kasvatus- ja koulutuspolkua. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella tuetaan lapsen kasvatusta ja oppimista sek??koko perheen hyvinvointia. Lapsen osallistuessa varhaiskasvatukseen on huoltajien mahdollista opiskella tai tehd? ty?t?. Varhaiskasvatuksella voidaan my?s edist?? lasten terveit? el?m?ntapoja, lis?t? liikkumista ja muokata asennetta liikkumista?kohtaan. T?st? hy?tyy?koko perhe.?Varhaiskasvatuksen arjessa pystyt??n my?s havaitsemaan lapsen el?m?ss? olevia haasteita ja pulmia ja n?in lapsi ja perhe saavat tukea mahdollisimman varhain.?Voidaan siis ajatella, ett? varhaiskasvatuksella on merkitt?v? kuntalaisten hyvinvointia ja terveytt? edist?v? vaikutus.

   • Hyvien k?yt?nt?jen koonti varhaiskasvatuksesta?(Opetushallitus)
   • Varhaisi?n taidekasvatus?- Materiaaleja ja oppaita Lastenkulttuurikeskusten liiton verkkosivuilla
   • Taikava -??Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa, Vantaan taidepedagogitoimintamalli
   • Lue lapselle - Hankkeen tavoitteena on innostaa pienten lasten vanhempia lukemaan ??neen lapsille ja valistaa heit? lapselle lukemisen t?rkeydest?.
   • Ilo kasvaa liikuen -? Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen ohjelman p??m??r?n? on, ett? liikuntamy?nteinen toimintakulttuuri toteutuu jokaisessa varhaiskasvatuksen yksik?ss?.
   • Ihmeelliset vuodet -? Ohjelma, jolla tuetaan 3-12-vuotiaiden k?yt?ksell??n oirehtivien ja k?yt?sh?iri?isten lasten vanhempia, lapsia ja lapsen kanssa ty?skentelevi? ammattilaisia.?
   • Raision Perhepalvelut Go! -palvelu :?Miten alle kouluik?isten lasten vanhemmat saavat apua lapsen k?yt?songelmiin helposti ja nopeasti?

   Esi- ja perusopetus

   Esi- ja perusopetuksella on sek? kasvatus- ett? opetusteht?v?. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisin? ja yhteiskunnan j?senin? sek? opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppilaiden hyvinvointia edist?v?t turvallinen arki, monipuoliset oppimismuodot ja osallisuus. Oppilashuollon palvelut, kiusaamisen ehk?isy ja erilaiset tuen muodot ovat koulussa toteutettavaa hyvinvoinnin edist?mist?. Esimerkiksi Liikkuvan koulun toiminnalla sek? kirjasto- ja kulttuuritoimen yhteisty?ll? my?s ohjataan lapsia ja nuoria terveeseen, aktiiviseen ja mielekk??seen el?m?ntapaan.

   • Esiopetus?(Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)
   • Perusopetus?(Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)
   • Aamu- ja iltap?iv?toiminta?(Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)
   • Taikusyd?n?-?Toimintamalleja liittyen taiteeseen ja kulttuuriin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tueksi
   • Kulttuurikasvatus kouluissa?- Lastenkulttuurikeskusten liitto
   • Taidekaari?- Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma
   • Lemp??l?n kunnan kulttuurirappuset
   • Turun kaupungin el?myspolku
   • Kunta- tai aluekohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen kulttuurikasvatus.fi -sivuston ty?kalujen avulla
   • Kuopion kaupungin Kiitos kaveruudelle -toimintamalli?-? Toimintamallissa vakituinen draamakasvattaja ty?skentelee kouluissa oppilaiden ja opettajien kanssa. Toiminta on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista ohjelmaa.?
   • Kouluviihtyvyys?- Raportti nuorten idekilpailusta
   • Liikkuva koulu - Ohjelman?tavoitteena on, ett? jokainen peruskouluik?inen liikkuu?tunnin p?iv?ss?
   • Koulupoissaolot - varhainen puuttuminen - Koulun ja terveydenhuollon yhteisty?malli Kaarinasta
   • Kouluvaarit?-? Toimintamalli Turun kaupungilla
   • Lukumummo (youtube -video)

   ?

   Toisen asteen koulutus

   Toisen asteen koulutus lis???osaamista, osallistuutta sek? tukee elinik?ist? oppimista. Koulutuksella on todettu olevan merkitt?vi? yhteyksi? syrj?ytymisen ehk?isyyn ja eriarvoisuuden kaventamiseen. Koulutus tavoittaa syrj?ytymisuhan alla olevia ja tarjoaa heille tulevaisuuden n?kymi? sek? ty?kaluja saavuttaa unelmia.

   Lukiokoulutus on yleissivist?v?? toisen asteen koulutusta, joka perustuu perusopetuksen oppim??r??n. Lukiokoulutusta j?rjestet??n lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa.?Lukiokoulutus antaa valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

   Ammatillinen koulutus?kohottaa v?est?n ammatillista osaamista, kehitt?? ty?el?m?? varten ja pyrkii vastaamaan?sen osaamistarpeisiin.?

   • Lukiokoulutus?(Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)
   • Ammatillinen koulutus?(Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)

   ?

   Vapaa sivistysty?

   Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja taitoja.?Tarjontaan kuuluu monenlaisia kursseja taideaineista kieliin sek? avoimia yleis?luentoja erilaisista aiheista. Kansalaisopistossa opinnot perustuvat elinik?isen oppimisen periaatteeseen sek? ihmisen omaan haluun oppia ja kehitty?. Vapaan sivistysty?n palveluilla onkin suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edist?misess?.

   • Vapaa sivistysty? (Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)
   • Opiskelumahdollisuudet ik??ntyville?- Esimerkkej? Kuopion kansalaisopistosta
   • IKIS - toimintaa ik?ihmisille?- Esimerkki Porvoon kansalaisopistosta
   • Hyvinvoinnin tilat?- (Sein?joen kansalaisopiston osahanke): Osahankkeessa luodaan Sein?joelle kansalaiskampus mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja pyrit??n tavoittamaan ne, jotka eiv?t sosiokulttuurisen aseman tai psyykkisten rajoitusten vuoksi tule mukaan kansalaisopiston toimintaan.
   • El?m?n pitkospuut??-?Hankkeessa luotiin uusi opinnollisen kuntoutuksen malli sek? uusia yhteisty?n muotoja vapaan sivistysty?n ja tutkimus ja teknologiavetoisten yritysten v?lille (katso youtube -video)

   ?

   Taide- ja kulttuuripalvelut

   Kunnat vastaavat alueensa kulttuurin peruspalveluista. Avustustoiminnalla luodaan mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja ammatilliselle taidetoiminnalle. Kulttuuripalveluiden merkitys alueen elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on suuri. Jokaisella on oikeus kulttuuripalveluihin i?st?, kulttuuritaustasta ja el?m?ntilanteesta riippumatta ja palvelut ovat luonteva osa kuntalaisten jokap?iv?ist? el?m??.

   • ArtsEqual - Taideyliopiston koordinoima, monitieteinen hanke?tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lis?t? yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa
   • Kulttuurisote - Kuuden?maakunnan hanke selvitt?? taide- ja kultturil?ht?isten hyvinvointipalvelujen tuomista osaksi sote-palvelutuotantoa ja pyrkii lis??m??n johtavien viranhaltoijoiden sek? sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ymm?rryst? taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista
   • Prosenttitaide -?Tarkoituksena on luoda uusi toimintatapa, jolla sujuvoitetaan taide- ja kulttuurisis?lt?isten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon
   • Taikusyd?n?-?Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste
   • Taiteen perusopetus?(Opetushallituksen hyvien k?yt?nt?jen koonti)
   • Joensuun taidepy?r?ily -tapahtumat
   • L?hde! Taiteesta voimaa arkeen?-?Hankkeessa edistet??n ty?- ja toimintakyky? taiteen keinoin, julkisten tilojen k?ytt?? hyvinvoinnin edist?jin? sek? taidekent?n liikkuvuuden hy?dynt?mist? hyvinvointipalveluissa. ?
   • Taideapteekki on Jyv?skyl?n kaupungin kulttuuripalveluiden ja vanhuspalveluiden yhteisty?ss? tuottamaa kulttuuritarjontaa varttuneempaan makuun p?iv?keskuksissa.
   • Lastenkulttuurin valtakunnallinen portaali
   • Kuopion kaupungin kulttuurin aktivointisuunnitelma 2015-2020
   • Kaikukortti -toimintamalli
   • Kulttuuriluotsit
   • It?-Suomen Hyvinvointivoimala
   • Lukul?hetit?-?Lukul?hettitoiminta kirjaston, vapaaehtoisten ja vanhuspalveluiden yhteisty?n?

   ?

   Kirjastopalvelut

   Kunnan teht?v?n? on yleisen kirjaston toiminnan j?rjest?minen. Kirjastopalveluilla edistet??n yht?l?isi? mahdollisuuksia tietoon, lukukokemuksiin, osaamisen kehitt?miseen sek? kansalaistoimintaan. Teht?v?n? on tarjota kaikenik?isille p??sy aineistoihin ja kokoelmiin, tarjota tietopalvelua, tukea ja ohjausta tiedon hankintaan sek? tiloja monenlaiseen toimintaan. Palveluja vied??n my?s kotona ja laitoksissa asuville ja tehd??n yhteisty?t? mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Yhteiskunnallisen vuoropuhelun edist?misell? kirjastot tukevat niin kotoutumista, yhteis?llisyytt? kuin paikallista identiteetti?. Kirjaston omien aineistojen k?ytt?, lainaus ja varaaminen sek? ohjaus ja neuvonta on k?ytt?j?lle?maksutonta.

   • Kirjastokaveri
   • Lainaa kirjastosta perhevalmentaja -palvelu
   • Lukul?hettitoiminta kirjaston, vapaaehtoisten ja vanhuspalveluiden yhteisty?n?
   • Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus?
   • Kirjastotoiminnan vaikutukset
   • Omakirjasto-projekti ?Turun kaupunginkirjaston k?ynnist?m? projekti, jossa etsit??n keinoja tuoda kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kotiin niille, joiden on vaikea p??st? palveluiden ??reen esimerkiksi korkean i?n, sairauden tai vamman takia.
   • El?myksill? osaksi yhteiskuntaa?- vapaaehtoiset ja opiskelijat j?rjest?v?t matalan kynnyksen ryhmi? maahanmuuttajien ja kantav?est?n yhteisen toiminnan edist?miseksi. Toiminnot ovat kaikille avoimia ja toimintamyp?rist?n? on kirjasto, joka mahdollistaa avoimen kohtaamisen.
   • Hyvinvoinnin tilat?-?Lapinj?rven kunnan osahankkeessa kirjaston yl?kertaan avataan Hyvinvoinnin tila, jossa j?rjestet??n perinnetalkoita, tehd??n suunnitelmia, j?rjestet??n unelmaty?pajoja ja perinnerakennuskursseja jne.

   ?

   Nuorisopalvelut

   Kuntien nuorisopalvelut j?rjest?v?t nuorille erilaista toimintaa kuten tapahtumia, kerhoja ja retki?. Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja kehittymist? aikuisuuteen sek? toimitaan eri tavoin nuorten syrj?ytymisen ehk?isemiseksi. Etsiv? nuorisoty? auttaa nuoria, jos el?m?ss? on haasteita tai sopivaa opiskelupaikkaa ei tahdo l?yty?.? Useissa kunnissa toimii my?s nuorten ty?pajoja.

   • Koordinaatti?- Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden hyvien k?yt?nt?jen koonti
   • Hyv?t k?yt?nn?t nuorten kanssa ty?skenteleville ohjaajille - Lasten ja nuorten s??ti?
   • TOPIT-toimintamalli - taide- ja medial?ht?iset menetelm?t nuorten kohtaamisessa
   • Kuulevien korvien tila?-?Tilassa nuori saa huolensa ja kysymyksens? aikuisten kuuluviin ep?suorasti pelaamisen ja harrastamisen lomassa. Aikuisten vastuulla on ottaa kuulemansa asiat puheeksi luottamuksellisesti ja etsi? niihin ratkaisuja yhdess? nuorten kanssa
   • Luovat menetelm?t osaksi nuorten palvelukokonaisuutta?-?Nuorten el?m?taitojen vahvistaminen mm. elokuva-, sirkus- ja teatteritoiminnan avulla, jotta koulutukseen ja ty?el?m??n siirtyminen olisi helpompaa.
   • Luova toiminta keinona harjoitella ep?onnistumista – Mokaamalla oppiminen?-?Luovien menetelmien avulla harjoitellaan ep?onnistumista ja k?sitell??n virheiden tekemisen pelkoa. Harjoittelu hyv?ksyv?ss? ilmapiiriss? vahvistaa nuorten el?m?taitoja, jotta koulutukseen ja ty?el?m??n siirtyminen olisi helpompaa.
   • Avaimia omaan polkuun -opas?- Taidetoiminta nuorten el?m?ntaitojen tukena

   ?

   Liikuntapalvelut

   Kunnat ovat merkitt?vi? liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunta j?rjest?? eri ik?isille asukkailleen terveytt? ja hyvinvointia edist?v?? liikuntaa monin tavoin, kuten tukemalla kansalaistoimintaa sek? rakentamalla ja yll?pit?m?ll? liikuntapaikkoja. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja t?rke? osa kuntalaisten hyvinvointia.

   • Liikuntaneuvonta ja liikunnan palveluketju?-?Kunnossa kaiken ik?? -ohjelma
   • Joensuun taidepy?r?ily -tapahtumat
   • Kulttuurikuntoilureitit?- Turun kaupunki
   • Julkisen tilan profilointi liikuntapaikaksi - Esimerkki Salosta
   • Ty?kyky? liikunnalla –hanke?
   • Voimaa vanhuuteen - I?kk?iden terveysliikuntaohjelman p??m??r?n? on edist?? kotona asuvien, toimintakyvylt??n heikentyneiden ik?ihmisten (75+) itsen?ist? selviytymist? ja el?m?nlaatua terveysliikunnan avulla.

   ?

   Paikallisen identiteetin ja demokratian edist?minen

   Kunta on ihmisten muodostama yhteis?, jota luonnehtii vahvasti moniarvoisuus. Kuntalaiset eriytyv?t identiteetilt??n, arvoiltaan ja el?m?ntavoiltaan. T?m? n?kyy kuntalaisten erilaistumisena my?s osallistujina. Tulevaisuuden kunta el?? ja kehittyy kumppanuudessa t?llaisten vertaisyhteis?jen kanssa. Vahvan luottamuksen ja vuoropuhelun yhteis?t menestyv?t muita paremmin ja kykenev?t tuottamaan parempaa hyvinvointia asukkailleen.

   paikallisuus_ja_demokratia

   Monipuoliset osallistumismahdollisuudet

   Edustuksellista demokratiaa t?ydent?m??n on erityisesti 1990-luvulta l?htien kehitetty suoran osallistumisen k?yt?nt?j?, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja p??t?ksentekoon. Kuntalain 22 §:n?mukaan valtuuston on pidett?v? huolta siit?, ett? kunnan asukkailla ja palvelujen k?ytt?jill? on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti p??tt?? siit?, miten se t?m?n velvollisuutensa k?yt?nn?ss? toteuttaa. Osallisuuden tunteella on suora kytk?s kokemukseen hyvinvoinnista.

   • Helsingin kaupungin osallisuusmalli
   • Jyv?skyl?n kaupungin osallisuusohjelma
   • Kuntalaiset keski??n -ty?kalupakki?- Kuntaliiton opas esittelee lyhyesti erilaisia kuntalaisia osallistavia menetelmi? ja ty?kaluja julkisten palvelujen kehitt?miseen ja p??t?ksentekoon
   • Arjen pelastajat?-?Asiakas- ja k?ytt?j?l?ht?ist? l?hipalvelujen kehitt?mist? Kainuussa yhdess? kuntalaisten kanssa
   • Osallisuuden kokemusasiantuntija (youtube -video)
   • Osallisuuden tila Vantaan Myyrm?ess??- Hanke pyrkii ehk?isem??n ja torjumaan syrj?ytyneisyytt? ja lis??m??n yhteis?llisyytt? ja osallisuutta alueella.

   ?

   Paikallinen yhteis?llisyys

   Kunnalla on ainutlaatuinen rooli paikallisyhteis?n?, joka kokoaa yhteen monia kuntalaisille t?rkeit? yhteis?j? ja vertaisryhmi?. N?it? syntyy usein hyvin spontaanisti esimerkiksi ryhm?lle yhteisten asioiden ja el?m?ntilanteiden mukaan.

   Kunnan merkitys arjen yhteis?n? on muuttumassa. Yhteis?llisyyden merkitys ei en?? m??r?ydy pelk?st??n asuinpaikan mukaan. Monille ihmisille omat yksil?llisesti valitut yhteis?t ovat asuinpaikkaa merkityksellisempi?. Aikaan ja paikkaan sitoutumaton sosiaalinen media luo uudenlaisia ja monimuotoisia sosiaalisia yhteis?j?.

   Yhteis?t ja yhdistykset tukevat kuntalaisia arjessa ja parhaassa tapauksessa muodostavat kiinte?n osan tukiverkkoa.

   • Arkeen voimaa -toimintamalli
   • Yhteis?llinen innovointi?-?uutta luova yhteisty?malli
   • Naapuri?iti -toimintamalli?(youtube -video)?- maahanmuuttajanaiset tukevat toisiaan kotoutumaan
   • Ryhm?ty?llist?misen avulla elinvoimaa kyliin -toimintamalli?-?TERVE-SOS-palkinnon (THL) voittanut toimintamalli, jossa kyl?yhdistykset ty?llist?v?t alueen pitk?aikaisty?tt?mi? ryhm?n?, joka tarjoaa erilaisia palveluja kuntalaisille tai kyl?l?isille sek? kunnostaa kyl?taloja ja ymp?rist??.
   • Voimaa elokuvasta - yhteis?llinen elokuvaklubi - Elokuvaklubitoimintaa, joka tuo?yhteen maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisia alueen asukkaita It?-Helsingiss?.

   ?

   Viestint? ja vuorovaikutus

   Viestint? on l?ht?kohta?hyvinvoinnin edist?miselle. Tieto k?ytett?viss? olevista palveluista, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sek? p??t?ksenteosta on v?ltt?m?t?nt? yhteis?ss? toimimiseksi. Lis?ksi viestint? on ennen kaikkea vuorovaikutusta: kuntalaisten tarpeiden kartoittamista, palautetta ja keskustelua. Avoin viestint? ja vuorovaikutus osallisuus- ja kehitt?misprosessien eri vaiheissa varmistaa, ett? ty?t? tehd??n aidosti kuntalaisten hyvinvoinnin hyv?ksi. Tieto ja osallisuus lis??v?t ymm?rryst? ja tyytyv?isyytt?. Viestint??n liittyv?t tapahtumat, my?nteinen markkinointi ja uusien vuorovaikutteisten v?lineiden hy?dynt?minen antavat v?litt?mi? hyvinvointikokemuksia. Viestint? on my?s v?ltt?m?t?n hyvinvoinnin johtamisen, kehitt?misen ja yhteisty?n v?line.

   • Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli?- Lis?? mallista t??ll?

   ?

   Kansalaisj?rjest?jen toimintamahdollisuudet

   Aktiivinen kansalaisyhteiskunta sek? j?rjest?- ja vapaaehtoistoiminta ovat aina olleet paikallisyhteis?jen toiminnan ydint? ja merkitt?v? sosiaalisen p??oman luoja. T?ll? toiminnalla on kunnissa pystytty hyvin monipuolisesti vahvistamaan my?s kuntalaisten omaehtoista arjessa selviytymist?.

   Vahvan kansalaisyhteiskunnan avulla voidaan vahvistaa my?s kunnallista demokratiaa ja aktivoida kuntalaisia. Perinteinen edustukselliseen demokratiaan pohjautuva vaikuttaminen saa enenev?ss? m??rin rinnalleen t?ydent?vi? uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Kolmannen sektorin rooli on tulevaisuudessa yh? t?rke?m?pi. J?rjest?toiminnan avulla erilaiset kuntalaiset kohtaavat ja voivat laajentaa keskin?ist? kanssak?ymist??n.

   Lukuisissa paikallisissa j?rjest?iss? ja yhteis?iss? on yhteen liittynein? valtavasti potentiaalia tuottaa vapaaehtoista vertaistukea ja kantaa vastuuta oman l?hiyhteis?ns? kehitt?misest? sek? osallistua palvelujen suunnitteluun. Kansalaisyhteiskunta ”tuottaa” juuri niit? palveluita, joilla on suuri vaikutus siihen, miten voimme ennaltaehk?ist? syrj?ytymist? sek??raskaita ja?kalliita korjaavia toimenpiteit?.

   • Kumppanuusp?yt?:?ketter? osallisuusrakenne, jonka avulla kunta voi kohdata paikalliset asukkaat ja toimijat yhdenvertaisina kumppaneina
    • Kumppanuusp?yd?n rakennusopas (Kuntaliitto)
   • Kumppanuuden k?sikirjasto
   • Kumppanuusrahoitusmalli -?Kansalaisj?rjest?t ja kunnat tai maakunnat voivat luoda kesken??n kumppanuuksia kumppanuusrahoituksen avulla
   • J?rjest?jen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemi??(hanke)
   • Hyvinvointia yhteisty?ss? Meri-Lapissa?(hanke)
   • J?rjest?yhdyshenkil?n toimenkuva
   • Yhdistysyhteisty?asiakirja kunnassa

   Asukkaiden omaehtoinen toiminta

   Kuntalaiset edist?v?t omilla valinnoillaan omaa ja l?hiyhteis?n hyvinvointia. Jokainen luo omasta arjestaan juuri itselleen sopivan tukien samalla my?s muiden el?m??. Pienill? teoilla voi pirist?? yhteist? elinymp?rist?? tai tukea l?heisten hyvinvointia. Kunnan rooli on erityisesti mahdollistaa ja tukea kuntalaisten aktiivista hyvinvoinnin edist?mist? ja auttaa erityisesti niit?, jotka t?h?n eiv?t itse t?ysin kykene.

   • 101 small ways you can improve your city
   • Siivousp?iv?

   ?

   Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

   Hyvinvoinnin kannalta on keskeist?, ett? jokainen kuntalainen saa tarvitsemiaan palveluita ja p??see kokemaan itsens? osalliseksi. Palveluiden ja osallisuuden tulee toteutua riippumatta kuntalaisen kielitaidosta, i?st?, alkuper?st?, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai muusta henkil??n liittyv?st? tekij?st?. Kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat auttavat kehitt?m??n mahdollisuuksia jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnille. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistet??n osana kunnan toiminnan ja talouden ohjausta ja yhteisty?ss? syrjinn?n vaarassa olevien kuntalaisten kanssa.

   • K?yt?nn?n keinoja kuntien tasa-arvoty?h?n?(Kuntaliiton opas)
   • Ty?kaluja tasa-arvon edist?miseen?(THL)
   • Hyv?t k?yt?nn?t yhdenvertaisuuden edist?miseen
   • Kuntaliiton syyskuussa julkaistava yhdenvertaisuussuunnittelun hyvien k?yt?nt?jen opas
   • Syrjinn?st? vapaa alue -kampanja
   • Artsequal -hankkeen toimenpidesuositukset
   • Lapsiyst?v?llinen kunta -mallin hyv?t k?yt?nn?t (Suomen Unicef)
   • Kuntatason hyvi? k?yt?nt?j? monimuotoisten perheiden huomioimiseksi
   • El?v? kirjasto?-?yhdenvertaisuutta edist?v?, toiminnallinen menetelm??

   ?

   Elinymp?rist?n kehitt?minen

   Yhdyskuntien kehitt?misen linjauksissa kuvataan keskeisi? periaatteita, joiden pohjalta yhdyskuntia tulisi kehitt??, jotta ne osaltaan tukisivat my?s hyvinvoinnin edist?mist?.

   Hyv? elinymp?rist? luo pohjan asukkaiden arjelle ja perustarpeiden tyydytt?miselle. Se tarjoaa mahdollisuuden asumiseen, palveluiden k?ytt?miseen, ty?ss?k?yntiin, ulkoiluun, harrastuksiin, mutta my?s lepoon ja yksityisyyteen. Laadukas elinymp?rist? on vetovoimainen niin asukkaille kuin yritt?jillekin. Terveellisyys, turvallisuus, esteett?myys ja viihtyisyys ovat elinymp?rist?n t?rkeit? ominaisuuksia joilla edistet??n hyvinvointia. Elinymp?rist?n kehitt?misess? parhaat tulokset saavutetaan kuntalaisia kuunnellen kaavoituksen, rakennusvalvonnan, ymp?rist?suojelun ja ymp?rist?terveyden yhteisty?ll?.

   elinymp?rist?

   Maapolitiikka

   Kunnan maank?ytt?? ja palveluverkkoa koskevat valinnat vaikuttavat monella tavalla kuntalaisten arkeen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Pitk?j?nteisell? suhdanteista riippumattomalla maanhankinnalla ja kaavoituksella kunta luo itselleen mahdollisimman hyv?t valmiudet reagoida muutostarpeisiin kest?v?ll? tavalla hyvinvointia edist?v?sti. Kunnalla tulee olla aktiivinen ote t?ydennysrakentamisen ohjaamisessa, j?rjest?misess? sek? yksityisten tahojen v?listen intressien yhteensovittamisessa siihen liittyen.

   ?

   Kaavoitus ja maank?yt?n suunnittelu

   Kaavoituksella mahdollistetaan hyvinvoinnin edist?minen muilla sektoreilla ja viihtyis? elinymp?rist?. Kaavoituksella voidaan ehk?ist? esimerkiksi segregaatiota ja muun eriarvoisuuden syntymist?. Elinymp?rist?n terveellisyys, turvallisuus ja esteett?myys tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti yhdyskuntien suunnittelussa, toteuttamisessa ja yll?pidossa. Maank?yt?n ja liikenteen suunnittelu on tehokas ennaltaehk?isev? keino vaikuttaa ulkomelun torjuntaan, ilmanlaatuun asuinymp?rist?ss? ja talousveden raakavesil?hteiden suojeluun.

   • Kest?v? liikkuminen?- Hyvink??n kaupungin ohjelman tavoitteena on lis?t? kest?vien kulkutapojen osuutta liikkumisessa.
   • Viherymp?rist?n/kulttuuriymp?rist?n kehitt?minen - Oulun suistokaupungin osallistava kehitt?minen.
   • Yhteinen ?stersundom?- Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava alueelle.

   ?

   Liikenne, joukkoliikenne, katuverkkojen rakentaminen ja yll?pito

   Hyv?t liikenneyhteydet ja liikennepalvelujen toimivuus ovat perusedellytyksi? kuntien ja alueiden toiminnassa. Liikennej?rjestelm?n suunnittelussa k?sitell??n kaikki liikkumisen osa-alueet, otetaan huomioon kaikki eri v?est?ryhm?t ja tarkastellaan avoimesti suunnitelmien vaikutuksia. N?in mahdollistetaan my?s kuntalaisten oma hyvinvointia edist?v? toiminta, kuten ty?matkapy?r?ily.

   Kasvavilla kaupunkiseuduilla tulee kehitt?? k?vely?, py?r?ily? ja joukkoliikennett? houkuttelevaksi niin, ett? voidaan turvata hyv? ilmanlaatu, liikennej?rjestelm?n toimivuus ja vastata ilmastotavoitteisiin. Vaihtoehtoisten k?ytt?voimien ja v?h?p??st?isten ajoneuvojen k?ytt?mahdollisuuksia tulee edist??.

   • Fixaa Sipoo
   • Vierell? k?vely?-?Hyv? arkiymp?rist? -malli Turun kaupungilta (katso youtube -video)
   • Joensuun taidepy?r?ily -tapahtumat (katso youtube -video)
   • Kulkulaari:?Kansallinen k?velyn ja py?r?ilyn tietopankki

   ?

   Vesihuolto

   Puhdas juomavesi on elint?rke? osa kuntalaisten hyvinvointia. Raakavesil?hteiden suojeluun sek? verkostojen ja laitosten kuntoon tulee kiinnitt?? aiempaa enemm?n huomiota, jotta v?ltet??n epidemiat ja turvataan pohjaveden k?ytt?kelpoisuus. My?s j?tevesien puhdistustekniikoita tulee kehitt??. Hulevesien hallinnalla estet??n mm. kiinteist?ille aiheutuvia vesivahinkoja ja haitallisia hygieenisi? vaikutuksia. Luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla luodaan samalla viihtyisi? vesiviheraiheita.

   • Parhaat ymp?rist?k?yt?nn?t (BEP) viem?riverkostojen suunnittelussa, rakentamisessa ja yll?pidossa?(Suomen ymp?rist?keskus)
   • Vesihuoltolaitosten riskienhallinnan ty?kaluja?(Vesilaitosyhdistys)
   • Hule S&C: Hulevesien laadunhallinta
   • Ravita -hanke: fosfori talteen j?tevedest?
   • Porvoon kaupungin j?tevedenpuhdistus
   • Kuntien laatimia pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia:
    • Siilinj?rvi
    • Imatran seudun kunnat
   • Hajaj?tevesineuvontaa ja kartoituksia:
    • L?nsi-Uudenmaan kunnat
    • Etel?-Savon kunnat

   ?

   J?tehuolto

   Kuntien ja niiden j?telaitosten j?rjest?m?ss? j?tehuollossa panostetaan uudelleenk?yt?n ja korkealaatuisen materiaalikierr?tyksen edist?miseen yhteisty?ss? alan muiden toimijoiden kanssa. Toimivilla j?tehuoltoratkaisuilla varmistetaan viihtyis? ja turvallinen elinymp?rist? sek? tuetaan kiertotaloutta.

   • Telaketju – Tekstiili 2.0
   • Monilokeroker?ys?(kehityshanke)
   • Automatisoitu j?teasema

   ?

   Energiantuotanto ja –k?ytt?

   Energiantuotanto yll?pit?? hyvinvoinnin kannalta t?rkeit? palveluita ja mahdollistaa nykymuotoisen arjen, asumisen ja el?misen kaikessa monimuotisuudessaan. Kaukol?mp?, l?mm?n ja s?hk?n yhteistuotanto sek? kaukoj??hdytys ovat energiatehokkaita ja paikallisen ilmanlaadun kannalta hyvi? tapoja tuottaa ja jakaa energiaa tiiviiss? taajamissa. Uusiutuvalla energialla tuotettuna ne ovat my?s ilmastoyst?v?llisi?. Palveluiden j?rjest?jin? ja omassa energiank?yt?ss??n sek? energiaratkaisuissaan kuntien tulee toimia edell?k?vij?in? s??st?en samalla my?s omissa energiamenoissaan.

   • Energiatehokkuussopimukset
   • Lemp??l?n energiayhteis? LEMENE -hanke

   ?

   Rakennusvalvonta

   Rakennusvalvonnan painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja viihtyis? ymp?rist?. Rakennushankkeissa tulee huolehtia siit?, ett? rakennuksen sek? rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ei vaaranna terveytt?, lepoa tai ty?ntekoa. Rakennettu ymp?rist? on pidett?v? rakennusluvan mukaisessa k?yt?ss? ja siistiss? kunnossa. Neuvonnalla ja ohjeistuksella voidaan ohjata viihtyis?mp??n elinymp?rist??n kuin mit? pelk?st??n tekniset ja lakis??teiset vaatimukset edellytt?v?t.

   • Prosenttiperiaate?- Taide osaksi rakennushankkeita

   ?

    Asuntotoimi

    Jokaisen arjen hyvinvointia on yksinkertaisimmillaan oma tai vuokrattu asunto, jossa kokee olonsa turvalliseksi ja jota voi kutsua kodiksi. Kunnat pyrkiv?t osaltaan?vaikuttamaan kohtuuhintaisia asuntoja rakennuttavien toimijoiden m??r??n luomalla toimintaedellytyksi? ja osallistumalla tarvittaessa itse asuntojen rakennuttamiseen. Erityisesti heikossa asemassa olevien asuntotilanteen huomioiminen on t?rke??.

    • Asunnottomuuden ennaltaehk?isyn kuntastrategiat?- hanke ennaltaehk?isev?n asunnottomuusty?n kehitt?miseen ja juurruttamiseen kunnissa
    • Kehitysvammaisten asuminen

    ?

    Ymp?rist?nsuojelu ja terveellisen elinymp?rist?n turvaaminen

    Rakennetun ymp?rist?n suunnittelussa ja yll?pidossa tulee ottaa huomioon terveysvaikutukset. Ehe?n yhdyskuntarakenteen sis?lle varataan ihmisen terveytt? ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavaa viherrakennetta. Hyvinvoiva luonto tukee kuntia niiden ty?ss? paremman elinymp?rist?n luomiseksi. Sis?ilmanongelmien ratkaisemiseksi luoduilla rakenteilla ja toimintatavoilla parannetaan p?iv?kotien, koulujen ja ty?paikkojen terveellisyytt? ja turvallisuutta.

    • Kiinteist?allianssi - J?rvenp??n kaupungin kiinteist?npidon kehitysprojektilla on saatu aikaan s??st?j? sek? parempaa laatua.
    • Sis?ilmaasioiden neuvottelukunta - Vantaan kaupunki
    • Sis?ilmaty? julkisissa tiloissa - Porin kaupungin sis?ilmaty?n toimintamalli, jolla sis?ilmaosaamista ja ratkaisuja jalkautetaan koko kaupunkiorganisaatioon.
    • Hyv? arkiymp?rist? -peli
    • Kaupunkien ilmansuojelusuunnitelmat
     • Helsingin kaupunki
    • Kaupunkien ilmanlaadun seurantaa ja viestint??
     • HSY/PKS kaupungit
    • Kaupunkien meluntorjuntasuunnitelmia:
     • Helsingin kaupunki
     • Vantaan kaupunki
     • Kouvolan kaupunki
    • Varsinais-Suomen kuntien vesiensuojeluhankkeita
    • Kuntien perustamat luonnonsuojelualueet
    • Ihan pihalla -hanke: Ymp?rist?kasvatusta Varsinais-Suomessa

    ?

    Turvallisuudesta ja varautumisesta huolehtiminen

    Turvallisuudessa on paljolti kyse koetusta turvallisuuden tunteesta. Pelk?st??n reagoivien toimenpiteiden sijaan kuntien varautumista kehitet??n enemm?n ennakoivaan ja ehk?isev??n suuntaan. T?ll?in uhkia tunnistetaan ja arvioidaan sek? uhkien toteutumista pyrit??n est?m??n tai niiden vaikutuksia v?hent?m??n jo ennalta. Kuntaorganisaation ja eri turvallisuusviranomaisten v?lisen yhteisty?n jatkuminen turvataan ja sit? kehitet??n.

    • Joustava l?hisuhdev?kivaltaty? (youtube -video)?- Turun ensi- ja turvakoti

    • Suojatiesuojelijat (Kuopio)

    ?

    Ravitsemus ja ruokapalvelut

    Ruokapalveluilla on suuri merkitys suomalaisten terveellisen ravitsemuksen edist?misess?, sill? joka kolmas suomalainen k?ytt?? niit? p?ivitt?in. Julkiset ruokapalvelut ja muut ammattikeitti?t ohjaavat suomalaisten ravitsemus- ja kulutusk?ytt?ytymist?. Julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa ruokapalvelut ovat keskeisess? roolissa terveyden ja hyvinvoinnin edist?misess?.? Terveellinen, turvallinen, kest?v? ja maittava ruoka on keino sosioekonomisen eriarvon taltuttamiseksi ja siksi se on pystytt?v? takaamaan mahdollisimman monille. Ravitsemuksellisesti laadukkaan joukkoruokailun ja erilaisten ruokapalvelujen saatavuutta eri v?est?ryhmiss? tulee entisest??n parantaa ja monipuolistaa.”

    • Terveytt? ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
    • Terveytt? ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset
    • Sy?d??n yhdess? - ruokasuositukset lapsiperheille
    • Sy?d??n ja opitaan yhdess??- kouluruokailusuositus
    • Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveytt? ruoasta
    • Ravitsemuksella hyvinvointia -tukiaineisto kunnille, sosiaali- ja terveyspalveluille sek? alueellisille hyvinvoinnin ja terveyden edist?misen toimijoille (mm. opas ja tarkistuslistat).
    • Maistuva koulu - Innostavaa ruokakasvatusta joka kouluun!

    ?

    Kunnan elinvoiman edist?minen?

    Hyvinvointi ja elinvoima kulkevat vahvasti k?sik?dess?. Hyvinvoivat kuntalaiset pit?v?t kunnan elinvoimaisena ja eloisana. Elinvoimainen kunta puolestaan tarjoaa kuntalaisilleen mahdollisuuksia hyvinvointiin ja toimivaan arkeen. Ty?paikat, yritykset ja yhdistykset ovat my?s avaintekij?it? hyvinvoinnin perusteita luodessa.

    elinvoima

    Paikkakunnan vetovoimaisuus

    Vetovoimaisuudella synnytet??n kuntaan suuntaavaa imua. Osa kuntalaisen hyvinvointia on kokemus osallisuudesta ja johonkin yhteis??n tai paikkaan kuulumisesta. Vetovoimaisuutta on my?s se, ett? kuntalainen voi olla ylpe? oman kunnan imagosta.

    • Nuorten oma Kuopio?(video) - kaupunkimuotoilun ty?pajatoimintaa, jossa nuoret ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat konkreettisia tuotoksia parantamaan asuinymp?rist???n ja kaupungin k?ytt?j?yst?v?llisyytt?:

    ?

    Vaikeasti ty?llistyvien tuki: etsiv? nuorisoty?, ty?pajat, ty?tt?myyden pitkittymisen ehk?isy, kaupunginosaty?

    Kunnan on t?rke?? auttaa juuri vaikeasti ty?llistyvi? oman hyvinvoinnin tukemisessa ja ty?llistymisess?. Ty?n merkitys osana hyvinvointia ja kest?v?? yhteiskuntaa on merkitt?v?.

    • Arjen hallintaa ja ty?llistymist? Lapissa
    • Ryhm?ty?llist?misell? elinvoimaa kyliin
    • Ty?voima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut
    • Kokeillen kehitetty toimintamalli nuorten el?m?nhallintaan
    • Rainer?-?Hanke tukee romaninuorten ty?llistymist?
    • Osallistava tehovalmennus – Hoiva-alalle motivoituneet maahanmuuttajat kohti ammattia ja ty?el?m???-?Hankkeessa tarjottiin hoiva-alalle suuntaavaa koulutusta yhteisty?ss? hoivayritysten kanssa maahanmuuttajille
    • Opinnollistava kuntoutus - kaikille toisen asteen koulutus?-?Hanke tukee mielenterveysongelmaisia alle 30-vuotiaita toisen asteen opinnoissa olevia, opinnot keskeytt?neit? ja opintojen keskeytt?misvaarassa olevia opinnoissaan, jotta he saisivat suoritettua toisen asteen koulutuksen.
    • Porin seudun VALO-valmennus?-?Hanke tarjoaa heikossa ty?markkina-asemassa oleville henkil?ille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia n?ytt?tutkinnoin
    • El?m?n teatteria ja sporttia?-?Hankkeessa kehitettiin opiskelijoiden ty?el?m?valmiuksia liikunnan ja kulttuurin keinoin

    ?

    Maahanmuuttajien kotouttaminen

    Kunnilla on t?rke? rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien suomen tai ruotsin kielen oppimista sek? edist?? ty?llistymist? ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Onnistunut integraatio luo edellytyksi? kunnan asukkaiden hyvinvoinnille sek? sille, ett? v?est?ryhmien v?liset suhteet ovat hyv?t ja paikallisyhteis?t aidosti monikulttuurisia. Kotouttaminen ja maahanmuutto edist?v?t elinvoimaa ja lis??v?t my?s ty?voiman saatavuutta yritysten ja palveluiden n?k?kulmasta.

    • Esimerkkej? kuntien kotouttamistoiminnasta
    • Kotouttamisen hyv?t k?yt?nn?t
    • Sata omenapuuta -hanke -?Hyv?t k?yt?nn?t kotoutumiseen
    • MOMU- monikulttuurisia museopalveluja?(Tampereen kaupunki)
    • Pallo haltuun: Kotoutumista edist?v? hanke Kuopiossa maahanmuutajataustaisille nuorille ja heid?n perheilleen. Esittelyvideo ja dokumentti:

    Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, kehitt?mishankkeet, yritystontit, alueen markkinointi, avoin data

    Monipuolinen yritysrakenne tarjoaa kuntalaisille yleens? my?s monipuolisen palvelutarjonnan erityisesti palveluissa, joita kunta ei tuota. Yritykset synnytt?v?t my?s eloisaa ja viihtyis?? asuinymp?rist?? sek? ty?paikkoja asukkaille osaksi merkityksellist? el?m??.

    Resurssiviisaat toimintatavat ja ilmastonmuutoksen torjunta

    Resurssiviisaus on kyky? k?ytt?? erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sek? kest?v?? kehityst? edist?v?ll? tavalla. Resurssiviisautta voidaan edist?? kiertotalouden, materiaalien elinkaarihallinnan, energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen kautta.

    • Kuntien kiertotaloustekoja
    • Resurssiviisas infrastruktuuri?(Oulun kaupunki)
    • Kuntien ilmastotekoja
    • Resurssiviisaat ideat
    • N?in Kuopio muuttuu resurssiviisaaksi
    • Resurssiviisauden ja kiertotalouden edell?k?vij?kunnat
    • FISU (finnish sustainable communities)
    • Poistotekstiilien kierr?tyspaja - kiertotaloutta edist?v? hanke osallisuuden ja k?yhyyden torjuntaan

    ?

    Puuttuuko listauksesta joki olennainen hyv? k?yt?nt? tai malli? Ota rohkeasti yhteytt?, niin voimme t?ydent?? materiaaliamme.

    esite

    Mit? hyvinvointi on kuntalaiselle?

    Tutustu esitteeseen kuntien hyvinvointiteht?vist?.

    lateral-image-right
    tags
    Ville Nieminen

    Ville Nieminen

    Asiantuntija
    Strategiayksikk?, Kuntajohtaminen, demokratia ja kest?v? kehitys
    +358 9 771 2749, +358 50 564 6622
    Vastuualueet
    • tulevaisuuden kunta
    • kest?vyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
    • vaikutusten ennakkoarviointi p??t?ksenteossa, EVA
    Maria Salenius

    Maria Salenius

    Erityisasiantuntija, ratkaisup??llikk?
    Hyvinvointi ja sivistys -yksikk?
    +358 50 561 0466

    Korkearesoluutioisia kuvia Flickriss?

    Vastuualueet
    • sosiaalinen kest?vyys
    • hyvinvoinin edist?minen
    • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
    • s?hk?inen hyvinvointikertomus
    HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright