春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Erilaistuva KuntaSuomi 2025

   Kuntaliiton koordinoima?uusi tutkimusohjelma Erilaistuva KuntaSuomi 2025 tarkastelee kuntien moninaisuutta, erilaisuutta ja erilaistumiskehityst? Suomen kunnissa.??

   Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa?vertailevaa?tietoa kuntien?kest?vien ratkaisujen ja toimintamallien?tueksi sek? lis?t? yleist? tietoisuutta kuntien toiminnasta, toimintaedellytyksist? ja haasteista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakent?ss?.?

   Ohjelma tuottaa?uutta ja?vertailukelpoista tutkimustietoa?esimerkiksi?kuntiin kohdistuvista uudistuksista,?kunnallisista?palveluista, demokratiasta ja?johtamisesta, kuntataloudesta?ja elinvoimasta.?Ohjelma on osa?Kuntaliiton tutkimustoiminnan?kokonaisuutta.??

   Ohjelmassa toteutetaan vuosittain 2-3 tutkimusprojektia. Tutkimuskohteina olevat kunnat?valitaan?kussakin projektissa erikseen m??ritellyn tutkimustarpeen mukaan. Tutkimus voidaan kohdentaa kaikkiin kuntiin tai esimerkiksi erilaisia kuntatyyppej? edustaviin kuntiin, alueellisesti rajattuun kuntajoukkoon tai muuhun kuntaotokseen.??

   Erilaistuva KuntaSuomi 2025?on jatkoa?Kuntaliiton aiemmin?toteuttamille laajoille tutkimusohjelmille ARTTU2 (2014-2018), Paras-ARTTU (2008-2012) ja KuntaSuomi 2004 (1995-2004).?Tutkimusohjelma k?ynnistyi kev??ll? 2020 ja jatkuu kuntavaalivuoden 2025 loppuun asti.??

   Tutkimusohjelma k?ynnistyy Kuntalais- ja kuntap??tt?j?tutkimuksilla.?

   Tutkimusohjelma k?ynnistyi touko-kes?kuussa 2020 toteutetulla, 30 500 kuntalaiselle?43 tutkimuskunnassa?suunnatulla?kuntalaistutkimuksella.? Ohjelma jatkuu?syyskaudella toteutettavalla?kuntap??tt?j?tutkimuksella. Molemmissa tutkimuksissa kohdejoukko muodostaa edustavan otoksen erikokoisia ja -tyyppisi? kuntia eri puolilta Suomea, ja n?in tulokset voidaan yleist?? koko kuntakentt??n.?

   Marianne Pekola-Sj?blom

   Marianne Pekola-Sj?blom

   Tutkimusp??llikk?
   Strategiayksikk?, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
   +358 9 771 2504, +358 50 337 5634

   Korkearesoluutioisia kuvia Flickriss?
   ?

   Vastuualueet
   • Kuntaliiton tutkimustoiminta ja tutkimusohjelmat
   • kuntademokratia- ja johtamistutkimukset
   • kuntavaalit
   • kuntajohtajaverkosto Ryhm?44, koko- ja osa-aikaisten puheenjohtajien verkosto
   Sini Sallinen

   Sini Sallinen

   Kehitysp??llikk?
   Strategiayksikk?, Kuntajohtaminen, demokratia ja kest?v? kehitys
   +358 9 771 2681, +358 50 464 5662

   Korkearesoluutioisia kuvia Flickriss?
   ?

   Vastuualueet
   • kuntajohtaminen
   • kuntademokratia ja kest?v? kehitys
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright