春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Julkisuus ja tietosuoja

   Henkil?tietojen k?sittely kunnassa

   EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi toukokuussa 2018. Asetuksen rinnalla sovelletaan kansallista tietosuojalakia. Tietosuojalaki t?sment?? ja t?ydent?? EU:n yleist? tietosuoja-asetusta.

   Tietosuojalaissa s??det??n my?s muun muassa valvontaviranomaisesta sek? er?ist? henkil?tietojen k?sittelyyn liittyvist? erityistilanteista, kuten sananvapauden ja henkil?tietojen suojan yhteensovittamisesta.

   Asetuksella luodaan kansalaisille uusia oikeuksia ja rekisterinpit?jille sek? henkil?tietoja k?sitteleville uusia velvollisuuksia. Asetusta sovelletaan henkil?tietojen k?sittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sek? sellaisten henkil?tietojen k?sittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.

   Tietosuoja-asetuksen tavoitteena ja tarkoituksena on vastata teknologian nopean kehityksen ja digitalisoitumisen haasteisiin sek? parantaa henkil?tietojen suojaa verkkoymp?rist?ss?.

   Keskeiset k?sitteet

   Henkil?tiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkil??n liittyvi? tietoja.

   Tunnistettavissa olevana pidet??n luonnollista henkil??, joka voidaan suoraan tai ep?suorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkil?tunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman h?nelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekij?n perusteella.

   Henkil?tiedon m??ritelm? on siis todella laaja.

   Henkil?tietojen k?sittely tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkil?tietoihin tai henkil?tietojen kokoelmiin joko automaattista tietojenk?sittely? k?ytt?en tai manuaalisesti.

   Henkil?tietojen k?sittely? on tietojen ker??minen, tallentaminen, j?rjest?minen, j?sent?minen, s?ilytt?minen ja muokkaaminen tai muuttaminen. Henkil?tietojen k?sittelyll? tarkoitetaan my?s tietojen hakua, kysely?, k?ytt?? ja luovuttamista siirt?m?ll?, levitt?m?ll? tai asettamalla muutoin saataville. Henkil?tietojen k?sittely? on my?s tietojen yhteensovittaminen tai yhdist?minen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen sek? muut henkil?tietoihin kohdistuvat toimenpiteet.

   Henkil?rekisterill? tarkoitetaan mit? tahansa j?sennelty? henkil?tietoja sis?lt?v?? tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Tietojoukko voi olla keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu.

   Rekisterinpit?j?ll? tarkoitetaan luonnollista henkil?? tai oikeushenkil??, viranomaista, virastoa tai muuta elint?, joka yksin tai yhdess? toisten kanssa m??rittelee henkil?tietojen k?sittelyn tarkoitukset ja keinot.

   Rekisterinpit?j? on siis se henkil? tai organisaatio, jonka k?ytt?? varten rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus m??r?t? rekisterin k?yt?st?.

   Rekister?ity on henkil?, jota henkil?tieto koskee.

   Henkil?tietojen k?sittelij?ll? tarkoitetaan luonnollista henkil?? tai oikeushenkil??, viranomaista, virastoa tai muuta elint?, joka k?sittelee henkil?tietoja rekisterinpit?j?n lukuun.

   Henkil?tietojen k?sittelylle asetetut vaatimukset

   Henkil?tietojen k?sittely? koskevat periaatteet ovat tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat:

   • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja l?pin?kyvyys: henkil?tietoja on k?sitelt?v? lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekister?idyn kannalta l?pin?kyv?sti.
   • K?ytt?tarkoitussidonnaisuus: henkil?tiedot on ker?tt?v? tietty?, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eik? niit? saa k?sitell? my?hemmin n?iden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla.
   • Tietojen minimointi: henkil?tietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mik? on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niit? k?sitell??n.
   • T?sm?llisyysvaatimus: Henkil?tietojen on oltava t?sm?llisi? ja tarvittaessa p?ivitettyj?. K?sittelij?n on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ett? k?sittelyn tarkoituksiin n?hden ep?tarkat ja virheelliset henkil?tiedot poistetaan tai oikaistaan viipym?tt?.
   • S?ilytyksen rajoittaminen: henkil?tiedot on s?ilytett?v? muodossa, josta rekister?ity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenk?sittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
   • Eheys ja luottamuksellisuus: Henkil?tietoja on k?sitelt?v? tavalla, jolla varmistetaan henkil?tietojen asianmukainen turvallisuus. Turvallisuuteen kuuluvat henkil?tietojen suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta k?sittelylt? sek? vahingossa tapahtuvalta h?vi?miselt?, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojaamisessa on k?ytett?v? asianmukaisia teknisi? tai organisatorisia toimia.

   Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpit?j? vastaa siit?, ett? n?it? periaatteita noudatetaan. Rekisterinpit?j?n on my?s pystytt?v? osoittamaan se.

   Henkil?tietojen k?sittelyn lainmukaisuus

   Henkil?tietojen k?sittelyyn on oltava lakiin perustuva syy. Tietosuoja-asetuksessa s??det??n henkil?tietojen k?sittelyn yleisist? edellytyksist?. Henkil?tietoja saa k?sitell? esimerkiksi, jos:

   • rekister?ity on yksiselitteisesti antanut suostumuksen
   • k?sittelyst? s??det??n laissa tai jos k?sittely johtuu rekisterinpit?j?lle laissa s??detyst? tai sen nojalla m??r?tyst? teht?v?st? tai velvoitteesta
   • rekister?idyll? on asiakas- tai palvelussuhteen, j?senyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpit?j?n toimintaan
   • konsernin tai taloudellisen yhteenliittym?n asiakas- tai ty?ntekij?tietoja k?sitell??n konsernin tai yhteenliittym?n sis?ll?
   • kysymys on henkil?n asemaa, teht?vi? ja niiden hoitoa julkisyhteis?ss? tai elinkeinoel?m?ss? kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja tietoja k?sitell??n rekisterinpit?j?n tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.

   Tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa s??det??n erikseen oikeudesta k?sitell? henkil?tietoja erityisi? tarkoituksia varten. T?llaisia tarkoituksia ovat:

   • historiallinen tai tieteellinen tutkimus
   • tilaston tekeminen
   • viranomaisen suunnittelu- ja selvitysteht?v?t
   • henkil?matrikkelin laatiminen
   • sukututkimus
   • suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset l?hetykset
   • henkil?luottotietojen k?sittely.

   Erityisi? henkil?tietoryhmi? koskevia tietoja ei l?ht?kohtaisesti lainkaan saa k?sitell?. Asetuksen erityisten henkil?tietoryhmien m??ritelm? vastaa er?in muutoksin vanhan henkil?tietolain arkaluonteisia henkil?tietoja.

   Erityisill? henkil?tietoryhmill? tarkoitetaan tietoja, joista ilmenee henkil?n rotu tai etninen alkuper?, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton j?senyys. Erityisi? henkil?tietoryhmi? ovat my?s geneettiset tai biometriset tiedot, joista henkil? voidaan yksiselitteisesti tunnistaa, terveytt? koskevat tiedot taikka luonnollisen henkil?n seksuaalista k?ytt?ytymist? ja suuntautumista koskevat tiedot.

   Erityisiin henkil?tietoryhmiin kuuluvia tietoja voidaan k?sitell?, jos asetuksessa erikseen mainittu peruste t?yttyy.

   Henkil?tunnus ei ole julkisuuslain 24 §:ss? tarkoitettu salassa pidett?v? tieto eik? erityisiin henkil?tietoryhmiin kuuluva tieto. Sen k?sittelyst? on erityiss??nn?s tietosuojalaissa.

   Henkil?tietojen luovuttaminen viranomaisen henkil?rekisterist?

   Henkil?tietojen julkisuus ratkeaa julkisuuslain mukaisesti. Julkisuuslakia sovelletaan my?s henkil?tietojen luovuttamiseen viranomaisen henkil?rekisterist?.

   Henkil?rekisterist? ei saa v?ltt?m?tt? luovuttaa sivulliselle julkisiakaan tietoja. Rekisteriin sis?ltyvien tietojen antamistapaa on er?ilt? osin rajoitettu.

   Jos asiakirja on julkinen, mutta se muodostaa henkil?rekisterin, on erikseen varmistettava, onko mahdollisella luovutuksensaajalla oikeus tietosuojalains??d?nn?n nojalla k?sitell? henkil?tietoja. Henkil?tietojen k?sittelyyn on aina oltava lain mukainen peruste. Henkil?tietojen sallitut k?ytt?tarkoitukset on lueteltu tietosuoja-asetuksessa.

   Yksityishenkil?t saavat kunnan rekistereist? julkisia henkil?tietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Tiedotusv?lineille on annettava vastaavia julkisia tietoja toimituksellisiin tarkoituksiin.

   Luovutettaessa henkil?tietoja toimituksellista tarkoitusta varten, on varmistauduttava l?hinn? siit?, ett? kysymyksess? on mainittu toimituksellinen tarkoitus ja ett? tietojen pyyt?j? edustaa ko. tiedotusv?linett?. Ep?selviss? tapauksissa lis?selvityksen? voidaan tiedustella esimerkiksi p??toimittajan nime? tai voidaan pyyt?? toimittajaa esitt?m??n lehdist?kortti.

   Koska luovuttaja vastaa luovutusten laillisuudesta, ilman kirjallista pyynt?? tietoja ei ole syyt? luovuttaa, ellei kyseisest? tarkoituksesta ja luovutuksensaajasta voida olla varmoja.

   Viranomaiset saavat k?ytt?? henkil?tietoja esimerkiksi lakis??teisiss? teht?viss??n. Viranomaisen henkil?rekisterist? saa julkisuuslain mukaan antaa henkil?tietoja sis?lt?v?n kopion tai tulosteen tai sen tiedot s?hk?isess? muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen s??detty ja jos luovutuksensaajalla on henkil?tietojen suojaa koskevien s??nn?sten mukaan oikeus tallettaa ja k?ytt?? sellaisia henkil?tietoja.

   Mik?li luovutuksensaajalla on oikeus tietojen k?sittelyyn, viranomainen saa siis antaa pyydetyt tiedot my?s kopiona, tulosteena tai s?hk?isess? muodossa. Velvollisuutta tietojen antamiseen t?ll? tavalla ei lain sanamuodon mukaan ole.

   Henkil?tietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen s??det??n tai jos rekister?ity on antanut siihen suostumuksensa. Se, ett? henkil? ei erikseen kiell? henkil?tietojensa k?sittely?, ei viel? ole suostumus.

   Lis?? aiheesta

   tags
   Palvelus?hk?posti-symboli
   Vastuualueet

   ?
   Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisj?rjestelm??n, p??t?ksentekoon ja hallintomenettelyyn sek? julkisuuteen ja tietosuojaan liittyviss??kysymyksiss?.
   ?

   Palvelemme kuntien henkil?st?? ja luottamushenkil?it? heid?n teht?viins? liittyviss? asioissa. Suosittelemme k?ytt?m??n ensisijaisesti palvelus?hk?postiamme.

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright