春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Kunnat ja markkinat

   Kilpailuneutraliteetti

   Kuntalaki tai kilpailulaki ei kiell? julkisyhteis?j? harjoittamasta taloudellista toimintaa eik? kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Kuntalain 132 § viittaa kilpailulain 4 a lukuun - tavoitteena on kilpailun tasapuolisuuden turvaaminen julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan v?lill?.

   Kilpailulain 4 a luvun s??nn?sten tavoitteena on luoda Euroopan komission edellytt?m? kansallinen valvontamekanismi. Mekanismilla voidaan valvoa erityisesti hinnoittelun markkinaperusteisuuden toteutumista kuntien ja kuntayhtymien taloudellisen toiminnan yhti?itt?misvelvollisuutta koskevissa kuntalain 127 §:n tarkoittamissa poikkeuksissa. S??ntely kytkeytyy tiiviisti kuntalain yhti?itt?misvelvollisuutta koskeviin s??nn?ksiin ja ne muodostavat kilpailuneutraliteettia turvaavan kokonaisuuden yhdess? kuntalain 15. luvun s??nn?sten kanssa.

   Kuntalain yhti?itt?misvelvollisuutta koskeva s??ntely turvaa omalta osaltaan kilpailuneutraliteetin toteutumista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston keskeinen teht?v? on valvoa yhti?itt?misvelvollisuuden noudattamista silt? osin kuin julkisen sektorin taloudellinen toiminta muussa kuin yhti?muodossa vaarantaa kilpailun neutraalisuutta kilpailunlain 4 a luvun s??nn?ksiss? tarkoitetulla tavalla.

   Lis?ksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo markkinaperusteisen hinnoittelun toteutumista yhti?itt?misvelvollisuutta koskevissa kuntalain 127 §:n tarkoittamissa poikkeustilanteissa. S??nn?kset antavat kansalliselle viranomaiselle toimivaltaa asioissa, jotka aiemmin ovat usein johtaneet komissiolle tehtyihin kanteluihin. S??nn?ksien tavoitteena onkin ollut luoda edellytykset t?llaisten kilpailuongelmien kansalliseen ratkaisemiseen.

   S??ntelyn tarkoituksena on kilpailuneutraliteetin turvaaminen taloudellisessa toiminnassa. T?m? tarkoittaa sit?, ett? toiminta, joka ei ole luonteeltaan taloudellista, j?? lain soveltamisalan ulkopuolelle.

   Taloudellisen toiminnan tulkinnassa on ratkaisevaa harjoitettavan toiminnan luonne, joka on arvioitava tapauskohtaisesti. Taloudellisen ja ei- taloudellisen toiminnan erottamiseen ei ole yksiselitteist? ohjetta. Komissio on kuitenkin pyrkinyt selkeytt?m??n taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan k?sitteit? antamassaan tiedonannossa Euroopan unionin valtiontukis??nt?jen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottamisesta my?nnett?viin korvauksiin (2012/C8/02 kohdat 8-30).

   S??ntelyn tavoitteena on turvata kilpailuneutraliteetin toteutuminen tilanteissa, joissa julkinen sektori ja yksityiset yritykset ovat tai voivat olla samanaikaisesti l?sn? markkinoilla, mutta niit? kohdellaan eri tavoin. S??nn?sten soveltamista on kuitenkin rajoitettu niiss? tapauksissa, joissa kilpailuneutraliteetin vaje johtuu lains??d?nn?st?.? T?m? on toteutettu joko niin, ettei s??nn?st? ole t?ll?in lainkaan sovellettavissa tai siten, ett? toiminnan kielt?minen ei tule lainkaan kysymykseen.

   S??nn?kset koskevat ainoastaan niit? tilanteita, joissa julkisen sektorin elinkeinotoiminta koskee tarjonnan markkinoita, toisin sanoen tavaroiden tai palveluiden myymist? tai vuokraamista.

   Kuluttajavirastolla ei ole valvontaviranomaisen teht?vi? valtiontukiasioissa, vaikka kilpailuneutraliteettiongelmien taustalla voi olla valtiontukis??nn?sten vastainen menettely. Vaikka virastolla ei ole EU:n valtiontukis??ntelyyn liittyv?? toimivaltaa, se voi kuitenkin puuttua kunnan tai kuntayhtym?n menettelyyn, kuten sen antamaan tukeen sen m??r?ysvallassa olevalle tyt?ryhteis?lle, mik?li sill? on kilpailulain tarkoittamia haitallisia vaikutuksia kilpailuun.

   Yksityiselle elinkeinonharjoittajalle my?nnetty tuki ei sen sijaan kuulu kilpailulain 4 a luvun s??ntelyn soveltamisalaan, koska kyse ei ole t?ll?in julkisen sektorin taloudellisesta toiminnasta ja sen aiheuttamasta kilpailua v??rist?v?st? tai est?v?st? vaikutuksesta.

   Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus kilpailulain 4 a luvun s??nn?sten perusteella puuttua mm. kunnallisen in house -yksik?n ulkopuoliselle taholle myyt?vien tavaroiden tai palveluiden kustannuksia vastaamattomaan hinnoitteluun, mik?li sill? on kilpailulain tarkoittamia haitallisia vaikutuksia kilpailuun.

   Kilpailu- ja kuluttajaviraston on pyritt?v? turvaamaan tasapuolisen kilpailun ensisijaisesti neuvottelemalla. Neuvottelu on ensisijainen keino puuttua kilpailulain 30 a §:n vastaiseen tilanteeseen. Neuvottelutilanteessa kunnan tai kuntayhtym?n asiana on esitt?? riitt?v?t toimenpiteet kilpailuneutraliteettiongelman ratkaisemiseksi.

   Jos neuvottelu ei johda tulokseen, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee kielt?? kuntaa tai kuntayhtym?? k?ytt?m?st? menettely? tai toiminnan rakennetta taikka asettaa menettelyn tai toiminnan jatkamisen edellytykseksi sellaiset velvoitteet, jotka varmistavat tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoilla. Virasto voi my?s asettaa kiellon tai velvoitteen tehostamiseksi uhkasakon. Kieltoa tai velvoitetta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta , jollei markkinaoikeus toisin m??r??. ?

   Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi kielt?? kuntaa hoitamasta kunnan yleiseen tai erityiseen toimialaan kuuluvia teht?vi? kilpailulain nojalla. Sen sijaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on toimivalta puuttua kilpailulain 4 a luvun toimivaltuuksin siihen, ett? edell? mainitussa toiminnassa ei toimita kilpailulain 30 a §:n vastaisesti eli siihen menettelytapaan miten kunta toimii kunnan yleiseen tai erityiseen toimialaan kuuluvissa teht?viss?.

   Lis?? aiheesta

   Kilpailuneutraliteetti
   Kilpailu- ja kuluttajavirasto

   Kuntien yhti?itt?misvelvollisuuden noudattamisessa puutteita
   Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 17.12.2015

   Kuntayhtymien toiminnalla saattaa olla haitallisia vaikutuksia markkinoilla
   Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 4.1.2017

   tags
   Palvelus?hk?posti-symboli
   Vastuualueet

   ?
   Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhti?oikeudelliset sek? maanvuokraa ja kiinteist?kauppaa koskevissa?kysymyksiss?.

   ?
   Palvelemme kuntien henkil?st?? ja luottamushenkil?it? heid?n teht?viins? liittyviss? asioissa. Suosittelemme k?ytt?m??n ensisijaisesti palvelus?hk?postiamme.

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright