春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Kiinteist?nkauppa

   Oikeusk?yt?nt?? ja artikkeleita

   Kiinteist?n kauppoja teht?ess? on hyv? ottaa huomioon p??t?ksentekoa ja sopimusta koskevan s??ntelyn ohella my?s oikeusk?yt?nt?. T?lle sivulle kootaan keskeisi? uusimpia ratkaisuja ja niihin liittyvi? asiantuntijoidemme artikkeleita.

   Huomioon otettavia ratkaisuja antavat sopimuksia koskien korkein oikeus ja hovioikeudet sek? p??t?ksentekoa koskien korkein hallinto-oikeus. EU-tasoisia ratkaisuja antaa EU:n valtiontukea koskevissa asioissa Euroopan unionin tuomioistuin. Lis?ksi p??t?ksi? antavat laillisuusvalvojina eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskanslerin virasto.

   Tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat eiv?t julkaise kaikkia p??t?ksi??n verkossa.

   P??t?ksenteko

   KHO 16.8.2011 t. 2186 Kunnallisasia

   Kun kaupunki p??tti myyd? asuinrakentamiseen tarkoitetun m??r?alan suoraan julkisuuden henkil?lle ja t?m?n puolisolle, menettelyll? loukattiin yhdenvertaisuusperiaatetta ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Kaupungin teht?v?n? oli osoittaa, ett? poikkeamiselle ko. kaupungin tavanomaisesta myyntik?yt?nn?st? on po. m??r?alan ja rakennuspaikan myynniss? ollut objektiivisesti arvioiden hyv?ksytt?v?t perusteet. Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi voitiin kaupungin menettelylle asettaa tavanomaista t?sm?llisemm?t vaatimukset. Kaupungin m??r?alan myyntip??t?s katsottiin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ilmenevin perusteluin lainvastaiseksi.

   Lue lis??:?Kunnan kiinte?? omaisuutta myyt?ess? loukattiin yhdenvertaisuusperiaatetta ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta

   Kiinteist?nkauppa sopimuksena

   KKO 2016:69 Kiinteist?n kauppa - reklamaatio - laatuvirhe

   Myydyss? kiinteist?ss? oli havaittu laatuvirheit?. Ostajat olivat pian virheiden havaitsemisen j?lkeen ilmoittaneet niist? myyjille ja varanneet tilaisuuden esitt?? my?hemmin tarkemmin yksil?ityj? vaatimuksia niiden perusteella. He olivat ilmoittaneet vaatimustensa sis?ll?st? myyjille vasta noin vuoden kuluttua virheiden havaitsemisesta. Tuomiosta ilmenevill? perusteilla Korkein oikeus katsoi, ett? ostajat olivat menett?neet oikeutensa vedota virheisiin.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160069

   KKO 2016:47 Kiinteist?n kauppa - laatuvirhe - oikeudenk?yntimenettely - v?itt?mistaakka

   Kiinteist?n kaupan purkamista koskeva kanne oli perustunut siihen, ett? rakennuksen alapohjassa oli ollut laajoina kosteus- ja homevaurioina ilmennyt laatuvirhe, joka oli aiheutunut siit?, ett? maakosteus oli p??ssyt kapillaarisesti nousemaan betonilaatan l?pi lattiapinnoitteeseen. Hovioikeus hyv?ksyi purkuvaatimuksen sill? perusteella, ett? laatuvirhe oli keitti?n lattiaan puhkaistu maaper??n ulottuva aukko, josta aiheutui terveyshaittana pidett?v?? mikrobirasitusta huoneilmaan.

   Kysymys siit?, onko hovioikeus voinut kanneperuste ja oikeudenk?ymiskaaren 24 luvun 3 §:n ja 26 luvun 1 §:n s??nn?kset huomioon ottaen hyv?ksy? kanteen mainitsemallaan perusteella. (??n.)

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160047

   KKO 2015:80 Kiinteist?n kauppa - esisopimus - kiinteist?n luovutuksen muoto

   Kunta ja yhti? olivat tehneet yritystilasopimuksen. Sopimus koski rakennuspaikkaa ja rakennusta, jonka kunta oli sitoutunut peruskorjaamaan yhti?n tarpeiden mukaiseksi. Sopimuksen mukaan yhti? suorittaisi kunnalle 12 vuoden aikana lunastushinnan, mink? j?lkeen kiinteist?n omistusoikeus siirrett?isiin yhti?lle eri asiakirjalla. Sopimuksessa oli sen purkautumisen seurauksia koskeva ehto. Kunnan purettua sopimuksen yhti? vaati, ett? kunta sopimusehdon mukaisesti palauttaa yhti?n maksamia lunastushintaeri?. Kunta kiisti yhti?n sopimusehdon sis?lt?? koskevan tulkinnan.

   Korkein oikeus katsoi, ett? kyse oli kiinteist?n kaupan esisopimuksesta. Esisopimusta ei ollut tehty maakaaren 2 luvun 1 ja 7 §:ss? s??detyll? tavalla. Koska kiinteist?n kauppaa ja esisopimusta koskevan m??r?muodon noudattaminen otetaan huomioon viran puolesta, Korkein oikeus katsoi, ett? esisopimus sen purkamista koskevine ehtoineen oli p?tem?t?n. Ks. KKO:1985-II-175

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150080

   KKO 2015:58 Kiinteist?n kauppa - laatuvirhe - kaupan purkaminen - maakaari

   A oli vuonna 2011 tehdyll? kauppakirjalla ostanut kiinteist?n, jolla sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Rakennuksen alapohjassa ja pesutiloissa oli havaittu kaupan j?lkeen kosteudesta aiheutuneita vaurioita, jotka oli korjattava ilman aiheetonta viivytyst?. Virheiden korjauskustannukset olivat suuruusluokaltaan merkitt?v?t ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen, mit? A oli voinut kauppaa teht?ess? otaksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina. Ottaen huomioon my?s suuriin korjauskustannuksiin liittyv?t ep?varmuustekij?t kiinteist?n virhett? oli pidett?v? olennaisena. Kauppa purettiin A:n vaatimuksesta.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150058

   KKO 2015:72 Kiinteist?n kauppa - vallintavirhe - hinnanalennus - kiinteist?nv?litys - vahingonkorvaus

   Myyj? oli ilmoittanut ostajille, ett? kaupan kohde sijaitsi alueella, jolle oli hyv?ksytty kaavarunko, ja ett? kiinteist? oli siin? asuink?ytt??n tarkoitettua aluetta. Myyj? ei ollut kertonut, ett? osa kiinteist?st? oli kaavarungossa osoitettu uimaranta- ja venevalkama-alueeksi. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ett? kiinteist?ss? oli maakaaren 2 luvun 18 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu vallintavirhe. Vrt. KKO:2001:74??

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150072

   KKO 2014:70 Kiinteist?n kauppa - laatuvirhe - sopimus - sopimuksen tulkinta - sopimuksen sitovuus

   Tapauksessa oli tehty kiinteist?n kaupan j?lkeen sopimus rakennusvirheiden korvaamisesta. Sopimuksen mukaan myyj?t maksoivat virheist? kertakaikkisen korvauksen ostajille. Ostajat vaativat my?hemmin hinnanalennusta uusien virheiden johdosta. KKO:n tuomiosta ilmenevill? perusteilla katsottiin, ett? kysymys oli kauppakirjaan n?hden itsen?isest? sopimuksesta, jonka sitovuutta arvioitiin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla, ja ett? ostajat olivat luopuneet sitovasti oikeudestaan esitt?? uusia vaatimuksia.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140070

   KKO 2012:75 Kiinteist?n kauppa - hinnanalennus - vahingonkorvaus - kiinteist?nv?litys - saamisen vanhentuminen - vapaamuotoinen katkaisutoimi

   Kysymys oli siit?, oliko kiinteist?n kaupasta johtuvan hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen sek? niihin liittyvien kulukorvausten vanhentuminen katkaistu velan vanhentumisesta annetun lain 10 §:n 2 momentissa edellytetyll? tavalla.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120075

   KKO 2012:72 Kiinteist?n kauppa - laatuvirhe - kauppaehto - vastuunrajoitus

   KKO:ssa oli kysymys siit?, oliko kiinteist?n myyj? vastuunrajoituksen sis?lt?v?st? kauppakirjan ehdosta huolimatta vastuussa ostajalle kiinteist?nkaupan virheist?. Ostaja vaati hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kaupanteon j?lkeen todettujen laatuvirheiden perusteella. Ratkaisusta ilmenevien seikkojen valossa vastuunrajoitusehto sitoi ostajaa, jonka vaatimukset hyl?ttiin.

   Vrt. KKO:n ratkaisut KKO 2009:31 ja KKO 2004:78, joissa vastuunrajoitusehto ei sitonut ostajaa.

   Lue lis??:?Oikeustapaus: Vastuunrajoitusehdon sitovuus kiinteist?nkaupassa

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120072

   KKO 2012:1 Sopimus - Sopimuksen sitovuus - Oikeustoimen edellytys

   Myyj? oli kiinteist?n kaupassa sitoutunut puhdistamaan saastuneen maaper?n kustannuksellaan. Kysymys kauppaehdon sitovuudesta sen perusteena olleen maaper?tutkimuksen ja kustannusarvion osoittauduttua olennaisesti virheellisiksi.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120001

   KKO 2009:39 Kiinteist?n kauppa - kauppahinta - hinnanalennus

   Kiinteist?nkaupalla myydyss? omakotitalossa oli todettu laatuvirhe, kun rakennuksen vesi- ja l?mmitysj?rjestelm? oli alitehoinen eik? kaupan kohde siten ollut ominaisuuksiltaan sellainen kuin oli sovittu. Virheiden korjauskustannuksiksi oli arvioitu m??r?, joka vastasi noin yht? prosenttia kiinteist?n kauppahinnasta. Harkittaessa ostajan oikeutta hinnanalennukseen otettiin korjauskustannusten lis?ksi huomioon, ett? virhe haittasi rakennuksen k?ytett?vyytt? asumistarkoitukseen. Ostajalla oli virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090039

   KKO 2009:31 Kiinteist?n kauppa - hinnanalennus - laatuvirhe

   Vuokraoikeuden ja sill? olevan omakotitalon kaupassa oli myyj?n vastuuta rajoitettu suoritetussa kuntotarkastuksessa havaittujen vikojen ja puutteiden osalta. My?hemmin talossa oli havaittu yl?pohjan kosteusvaurio, jonka johdosta ostaja vaati hinnanalennusta. Kysymys rajoitusehdon merkityksest? myyj?n vastuuseen. Kysymys my?s kuntotarkastuksesta johtuvasta ostajan selonottovelvollisuudesta. Ks. my?s KKO 2004:78.

   Ratkaisu l?ytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090031

   Lis?? aiheesta

   tags
   Palvelus?hk?posti-symboli
   Vastuualueet

   ?
   Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhti?oikeudelliset sek? maanvuokraa ja kiinteist?kauppaa koskevissa?kysymyksiss?.

   ?
   Palvelemme kuntien henkil?st?? ja luottamushenkil?it? heid?n teht?viins? liittyviss? asioissa. Suosittelemme k?ytt?m??n ensisijaisesti palvelus?hk?postiamme.

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright