春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Suora osallistuminen

   Kuntalaiset kuntastrategiaa tekem??n

   Sosiaalisesti kest?v?ss? kunnassa asukkailla on aktiivinen rooli kunnan toiminnan ja kuntastrategian suunnittelussa. Osallisuutta syntyy ja se vahvistuu itsest??n yhdess? tekemisen my?t?. Osallisuus kasvattaa yhteis?llisyyden tunnetta ja on yksi asukkaiden hyvinvointia lis??v? tekij?. Tutkimuksessa on todettu osallistumisen olevan ketteryyden ja nopean reagoinnin lis?ksi olevan keskeisess? asemassa strategiaty?n kehitt?misess?.

   Kuntastrategiassa tulee huomioida muun muassa kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja hyvinvoinnin edist?minen (Kuntalaki 10.4.2015/410, 37 §). Kunnan on p?ivitt?v? strategia v?hint??n kerran valtuustokaudessa. Uuden strategian valmistelu k?ynnistyy kunnissa viimeist??n kuntavaalien 2021 j?lkeen.

   Strategian suunnittelua edelt?? usein ennakointity?. Kyselytutkimuksen mukaan 79 prosenttia kunnista k?ytt?? ennakointity?ss? kuntalaisilta ker?tty? tietoa hy?dyksi. Tilanne vaihtelee jonkin verran kunnan asukasluvun mukaan, sill? kuntalaisten mielipiteit? kysyt??n suhteellisesti v?hiten alle 5 000 asukkaan kunnissa (67 % kunnista) ja eniten 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa (89 % kunnista).

   Ennakointi- ja strategiaty? ei l?ht?kohtaisesti eroa kuntalaisten osallistumisen edist?misen osalta kunnan toiminnan muusta kehitt?misest?. Samat menetelm?t soveltuvat p??osin kuntalaisten osallistumisen edist?miseen niin strategian kuin muuhun toiminnan suunnittelussa.

   Kuntien strategiaty?n valmisteluun soveltuvat esimerkiksi seuraavat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinot (linkkej? oppaisiin ja verkkosivuihin):

   ? Keskustelutilaisuudet

   ? Kuntalaisraadit

   ? Kuntalaiskyselyt

   ? Kuntalaishaastattelut

   ? Kokemusasiantuntijat/kehitt?misasiakkaat

   ? Yhdistysten ja j?rjest?jen yhteiskehitt?minen

   ? Yhteissuunnittelutilaisuudet

   ? Kumppanuusp?yd?t

   ? Palvelumuotoilu ja sen innovatiiviset menetelm?t

   ? Vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuustot)

   ?

   Kuntalaisia kiinnostaa yleens? konkreettinen l?hitekeminen ja k?ytt?miens? palvelujen kehitt?minen. T?ll?in mielenkiinto kohdistuu vain tietylle asuma-alueelle tai palvelulle. Haasteena kuntalaisten mukaan saamiselle strategiaty?h?n onkin, miten asukkaat saataisiin innostumaan kunnan toiminnan laaja-alaiseen suunnitteluun mukaan? Onko muita keinoja kuin s?hk?inen kysely, johon linkki l?ytyy kunnan nettisivulta? Ent? miten kuntalaisilta ker?tty tieto saadaan strategiaprosessiin mukaan?

   T?ll? sivulla kerrotaan joitakin kuntalaisten osallisuuden edist?misen keinoja ja vinkkej?, joita voi hy?dynt?? yleisesti kunnan toiminnan ja palveluiden kehitt?misprosesseissa, kuten kuntastrategia- ja ennakointiprosessissa. ?

   ?

   1. Aitoa kuntalaisvaikuttamista, ei n?enn?isosallisuutta

   Onnistuneen kuntastrategian taustalla on toimiva vuorovaikutusprosessi, jonka tuloksena on syntynyt yhteinen ymm?rrys kunnan tulevaisuudesta. Vuorovaikutuksessa ovat asukkaat, luottamushenkil?t, virkamiehet, yhdistykset ja j?rjest?t.

   Osallistava strategiaty?skentely tukee henkil?st?n ja luottamushenkil?iden sitoutumista, mik? edesauttaa strategian toimeenpanoa. Varsinaista valmiin strategian jalkautusta ei tarvita, jos prosessi on ollut vuorovaikutteinen ja osallistava.

   Kuntalaisten toiveiden ja ideoiden tukeminen vaatii kunnassa usein sektorirajat ylitt?v?? yhteispeli? ja dialogia yhteis?jen, asukkaiden, palvelun k?ytt?jien ja muiden toimijoiden kanssa. Kuntalaisten mukaan ottamiselle pit?isi olla laaja kannatus my?s luottamushenkil?iden keskuudessa.

   T?rke?t? on, ett? kuntalaisten mielipiteet vied??n eteenp?in - viranhaltijoiden ja p??tt?jien tiedoksi ja ty?n tueksi - aina konkretiaan asti. Koosteet voivat olla esimerkiksi kirjallisia raportteja tai videoita.

   Er?tauko-menetelm? tarjoaa ty?kaluja ja inspiraatiota rakentavan keskustelun vet?miseen. Er?tauko-keskustelut poikkeavat muista keskusteluista siin?, ett? tarkoitus ei ole saadakaan yhteist? ratkaisua aikaan. Neuvottelu on helpompaa, kun eri n?k?kannat ovat selvill?. Keskusteluun osallistuneet kertovat usein tulleensa kuulluksi, kun kukaan ei puhu p??lle eik? v?it? vastaan.

   Menetelm?kortit ovat saatavilla maksutta nettisivulta https://www.eratauko.fi/

   Esimerkiksi Lahden kaupunki on ottanut dialogin laajamittaisesti k?ytt??n sek? asukkaiden kanssa ett? kaupungin oman organisaation sis?ll?. Kaupunki on kouluttanut viisikymment? dialogin ja Er?tauko-menetelm?n fasilitaattoria ja muodostanut rakenteita, joiden avulla he ovat voineet varmistaa, ett? koulutuksessa opittua osaamista on hy?dynnetty ja ty?ntekij?iden dialogitaidot my?s k?yt?nn?ss? vahvistuneet.

   ?

   2. Asukkaat mukaan jo strategian valmistelun alkuvaiheessa

   Suunnitteluprosessiin kannattaa varata riitt?v?sti aikaa. Jos kyseess? on strategian uusiminen, aikaa menee suunnittelun k?ynnist?misest? noin 1,5-2 vuotta ennen kuin uusi strategia on valmis k?yt?nt??n viet?v?ksi.

   Esimerkki osallistavan strategiaprosessin aikataulusta:

   • Kuntalaisten illat vuonna 2016 (6 kpl)
   • Luottamushenkil?iden strategiakysely 1-2/2017
   • Toimialojen johtoryhmien yhteiskokoukset 12/2016-1/2017
   • Uuden ja vanhan valtuuston yhteinen valtuustoseminaari 4.-5.5.2017
   • Kunnanhallituksen seminaari 10.-11.8.2017
   • Pormestaritreffit asukkaille syyskuussa 2017
   • Esimiesten suunnittelup?iv? 20.9.2017
   • Arvoty?skentely ty?paikoilla 22.9.- 13.10.2017
   • Avoimet Elinvoima-, Hyvinvointi- ja Osallisuusseminaarit 28.9.-5.10.2017
   • Konsernijaosto 9.10.2017
   • Johtoryhm? 26.9. ja 24.10.2017
   • Kunnanhallitus, konsernijaosto ja johtoryhm? 30.10.2017
   • Valtuustoseminaari 2.11.2017

   L?hde: Hagman, esitys Kuntademokratiaverkostossa 29.11.2017

   ?

   Strategian suunnittelu voidaan aloittaa kaikille kuntalaisille tarkoitetuilla keskustelutilaisuuksilla eli asukasilloilla, joita j?rjestet??n kaikissa kyl?- ja kuntakeskuksissa/kaupunginosissa. Tilaisuuksia markkinoidaan asukkaille kunnan kaikkien viestint?kanavien kautta. Tilaisuuksissa asukkaat pohtivat yhdess? kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkil?iden kanssa millainen kunta halutaan ja miten se tehd??n.

   Kunnan-/kaupunginjohtaja tai pormestari voi kutsua erikseen asukkaita omille treffeilleen.

   Asukasiltojen j?lkeen voidaan j?rjest?? luentoja ja ty?pajaty?skentely? sis?lt?vi? teemoitettuja seminaareja.

   Asukasiltojen j?rjest?misess? voi hy?dynt?? seuraavia fasilitointimenetelmi? (linkit Innokyl?n ty?kaluihin):

   Open space

   Virtuaalinen ideariihi

   Aivoriihi?

   Ideointipuu

   Minuuttikierros?

   ?

   3. Monikanavaista?viestint??,?esimerkkin? mobiilisovellus kuntastrategian valmistelussa

   Kuntalaisille kannattaa tarjota osallistumismahdollisuuksia monen eri kanavan kautta. Verkkoviestint? ja sosiaalinen media tavoittavat nyky??n l?hes kaikki kuntalaiset. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden mielipiteiden kartoittamiseen ja keskusteluun.

   Mobiili osallistamismenetelm? mahdollistaa my?s sellaisten kuntalaisten tavoittamisen, jotka eiv?t p??se asukastilaisuuksiin, mutta voisivat muuten olla halukkaita ja idearikkaita kunnan kehitt?ji?. Osallistuminen ei ole sidottu paikkaan eik? aikaan. Kysymyksi? voidaan kohdentaa sovelluksen k?ytt?jille esimerkiksi sijainnin ja i?n mukaan.

   Vastaaminen kyselyihin on nopeaa ja kuntalainen saa my?s itse statistiikkaa vastauksista. Sovelluksella voidaan tuottaa statistiikkaa my?s p??t?ksenteon tueksi nopeallakin aikataululla.

   Kysymyksi? voidaan jaotella usealle viikolle siten, ett? kerralla vastattavia kysymyksi? on maksimissaan 10-20 kpl.

   Limingan kunnassa strategiaan liittyvi? kysymyksi? oli kaiken kaikkiaan oli yli 100. Limingan Kaiku-mobiilisovellukseen sy?tetyt kysymykset jakautuivat seuraaviin teemoihin:

   1. Tulevaisuuden menestystekij?t
   2. Kunnan imago ja br?ndi
   3. Kunnan toimintaa ohjaavat periaatteet ja arvot
   4. Strategisten p??m??rien priorisointi
   5. Kuntalaisten vaikuttaminen ja osallistuminen
   6. Kunnan elinvoimaisuus ja matkailu
   7. Hyvinvointi ja arjen sujuvat palvelut
   8. Liikunta ja vapaa-aika
   9. Liikenne ja joukkoliikenne
   10. Elinymp?rist? ja asuminen
   11. Yleinen palaute

   L?hde: Mobiili osallistaminen Limingan kuntastrategiaty?ss?

   ?

   4. Menn??n sinne miss? kuntalaiset

   Kuntalaisia ei v?ltt?m?tt? saa houkuteltua asukasiltoihin, ei vierailemaan kunnan nettisivuilla eik? kaikilla ole ?lypuhelinta, joihin kuntamobiilin voisi ladata. Kaikenlaisten kuntalaisten tavoittamiseksi kunnan virkamiesten t?ytyy menn? sinne miss? asukkaat liikkuvat kuten torille, kauppakeskuksiin, kirjastoon jne.

   Kuntalaisia voi tavoittaa penkkikahvila-menetelm?n avulla. Penkkikahvila on k?yt?nn?ss? viranhaltijoiden, poliittisten p??tt?jien ja kuntalaisten yhteiset p?iv?kahvit.

   Penkkikahvila perustetaan sinne miss? on ihmisi?. Tarvitaan vain penkki, kahvia, tuoretta pullaa ja kunnasta joku, jolla on aikaa kuunnella ja joku on kiinnostunut siit? mit? kuntalaiset sanovat ja ajattelevat. Strategian valmistelussa penkkikahvila voidaan perustaa esimerkiksi yhden viikon aikana joka arkip?iv? niihin paikkoihin, miss? ihmiset ovat muutenkin.

   Penkkikahvila on Maaseudun Sivistysliiton kehitt?m? menetelm?. Voit tutustua siihen esimerkiksi Pudasj?rven esimerkin avulla.

   Pormestari/kunnanjohtaja tai joku muu kunnasta kirjastoautokierrokselle. Kirjastoautolla k?vij?iss? on eri-ik?isi? kuntalaisia ja vanhempia yhdess? lastensa kanssa. Kierroksella on mahdollista kysell? kirjaston asiakkailta ehdotuksia millaista tulevaisuuden kuntaa kuntalaiset haluavat olla rakentamassa ja mit? ideoita kuntalaisilla on valmisteilla olevaan strategiaan.

   tags
   P?ivi Kurikka

   P?ivi Kurikka

   Erityisasiantuntija
   Strategiayksikk?, Kuntajohtaminen, demokratia ja kest?v? kehitys
   +358 9 771 2509, +358 50 301 9068

   Korkearesoluutioisia kuvia Flickriss?

   Vastuualueet
   • kuntademokratia
   • asukkaiden osallistuminen ja osallisuus
   • kuntien ja j?rjest?jen yhteisty?
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright