春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Osallisuuden arviointi ja mittaaminen

   Tietoa ja tukea kuntalaisten osallisuuden arviointiin

   Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin

   Kuntaliiton oppaassa esitell??n p??osin lains??d?nn?ss? mainittuja kuntien mahdollisuuksia edist?? kuntalaisten osallisuutta ja sit?, miten kunta voi arvioida osallisuustoimintansa vaikuttavuutta. Opas sis?lt?? vinkkej? mist? saa tietoja osallisuusmenetelmist? tai osallisuuden arviointity?kaluista.

   Opas sis?lt?? osallisuuden arviointity?kalun, jossa osallisuusty?t? arvioidaan kysymysten avulla, joihin vastaamalla kunta saa kokonaiskuvan siit? mit? toimia kunnassa tehd??n kuntalaisten osallistumisen edist?miseksi ja mit? voisi viel? tehd?. Ty?kalu kattaa kuntien k?ytt?m?t kuntalaisten osallisuutta edist?v?t toimet ja niiden vaikuttavuuden arviointimittarit. Mittarit ovat enimm?kseen kysymyksi?, joihin vastataan ”Kyll?/Ei” tai lukum??r?tiedolla.

   Kuntalaisten osallistumisen arviointiopas on maksuton verkkojulkaisu ja saatavilla Kuntaliiton verkkosivulta www.kuntaliitto.fi/julkaisut

   ?

   Kunnittaista vertailutietoa osallisuudesta

   Osallisuuden arviointiin ja mittaamiseen on saatavilla kuntakohtaista vertailutietoa. Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ker??v?t s??nn?llisesti tietoja, miten kunnat edist?v?t kuntalaisten ja palveluiden k?ytt?jien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yleens? n?m? mittaavat osallisuutta siten, onko jotakin tehty (Kyll?) tai ei ole tehty (Ei).

   Tiedot ovat maksuttomasti ja vapaasti saatavilla. Kunnat voivat hy?dynt?? tietoja esimerkiksi talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa.

   Kuntaliiton ja THL:n ker??mien tietojen lis?ksi kunta voi ker?t? omia mittareita, jotka t?ydent?v?t osallisuusty?n vaikuttavuuden arviointia siit? saavutetaanko osallisuudella sille asetetut tavoitteet ja mit? vaikutuksia sill? on kunnan toimintaan, kuntalaisille, kunnassa tilap?isesti asuville ja palvelun k?ytt?jille. Kuntien k?ytt?miin mittareihin voi tutustua Kuntademokratiaverkoston?Innokyl?n ty?tilassa.

   Kuntakohtaiset osallisuusmittarit palveluittain:

   • Yleiset osallisuusmittarit

   • Perusterveydenhuolto

   • Perusopetus

   • Lukiokoulutus

   • Liikunta

   • Kulttuuri

   Lis?ksi voidaan mitata osallisuutta kokemuksena:

   • Kuntalaisten kokemus osallisuudesta

   Yleiset osallisuusmittarit

   Valtuuston on pidett?v? huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmist?. Kuntalain 22 § sis?lt?? esimerkinomaisen listan tavoista, joilla kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan kunnissa edist??.

   Seuraavista kuntien tarjoamien osallisuus- ja vaikuttamistapojen yleisyydest? sek? palautekanavista on kuntakohtaista tietoa raportissa Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen:

   Kuntien k?ytt?m?t kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat

   (Kyll?, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

   • Kunta on j?rjest?nyt keskustelutilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella
   • Kunta on j?rjest?nyt kuulemistilaisuuden kuluvalla valtuustokaudella
   • Kunta on j?rjest?nyt yhdistysten ja j?rjest?jen kuulemis- ja yhteiskehitt?mistilaisuuden
   • Kunta on tehnyt asiakas-/k?ytt?j?kyselyn
   • Kunnan viranhaltijat ovat jalkautuneet kent?lle
   • Kunta on tehnyt kyselyn kuntalaisille
   • Kunnan luottamushenkil?t ovat jalkautuneet kent?lle
   • Kunnalla on keskustelupalsta internetiss?, sosiaalisessa mediassa tms.
   • Kunta on j?rjest?nyt yhteissuunnittelutilaisuuden
   • Kunta on j?rjest?nyt kuntalais-/kansalaisraadin tms.
   • Kunta on tehnyt kuntalaishaastatteluja
   • Kunnalla on verkkovaltuusto
   • Kunta on j?rjest?nyt osallistuvan budjetoinnin
   • Kunta on k?ytt?nyt kumppanuusp?yt?-menetelm??
   • Kunta on k?ytt?nyt palvelumuotoilua

   Kuntademokratia-/tai osallisuusohjelma?

   (Kyll?, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

   • Kunnassa on valtuuston hyv?ksym? kuntademokratia- tai osallisuusohjelma tms. (Vertailutietoa kuntien osallisuusohjelmista (THL)

   Kuntien k?ytt?m?t palautekanavat?

   (Kyll?, Suunnitteilla, Ei/EOS; Koko maa % vastanneista kunnista):

   • Kuntaan voi antaa palautetta seuraavien kanavien kautta: s?hk?posti, suoraan henkil?kohtaisesti, internet-sivut, sosiaalisen media, chat-palvelu tms., aloitelaatikko, paikallisradio, paikallis-/aluelehtien yleis?nosasto, tekstiviestipalsta, vetoomuksen/adressin

   Aloitteet

   • Tehtyjen kuntalaisaloitteiden m??r? (Kpl)
   • Kunnassa on k?yt?ss? s?hk?inen kuntalaisaloitepalvelu (Kyll?, Ei)
   • Tehtyjen valtuustoaloitteiden m??r? (Kpl)

   ?

   Osallisuuden mittaaminen perusterveydenhuollossa

   Perusterveydenhuollon palvelujen?saatavuudesta, asiakaspalautteiden k?yt?st??ja osallistumis- ja vaikuttamistapojen yleisyydest? on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

   Avoimuus verkossa

   (Kyll?/Ei):

   • Terveyskeskuksen/kunnan verkkosivuilla on kuntalaisten avoimesti tarkasteltavissa eri v?est?ryhmien terveystarkastusten ajankohdat ja sis?lt?

   Asiakaspalautteet

   (Kyll?/Ei):

   • Onko tehty asiakaspalautekyselyj? ehk?isevist? palveluista

   Osallistumis- ja vaikuttamistavat

   (Kyll?/Ei):

   • Onko j?rjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
   • Onko selvitetty asiakkaiden mielipiteit? ennen p??t?ksentekoa
   • Onko otettu kehitt?misasiakkaita/kokemusasiantuntijoita mukaan palvelujen suunnitteluun/kehitt?miseen
   • Onko j?rjestetty asukkaille mahdollisuuksia osallistua talouden suunnitteluun (osallistuva budjetointi)
   • Onko tehty yhteisty?t? j?rjest?jen kanssa

   ?

   Perusopetuksen osallisuuden mittarit

   Peruskoulun oppilaiden ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

   Vanhempainyhdistys- ja tukioppilastoiminta

   (Kyll?/Ei):

   • Kouluissa on vanhempainyhdistys tai vastaava
   • Koulun johtokunnassa on huoltajien edustajia
   • Kouluissa on kummioppilas-/tukioppilas-/tutor-toimintaa
   • Kouluissa on oppilaskunta tai vastaava

   Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet: Oppilaat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

   (Kyll?/Ei):

   • Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu
   • J?rjestyss??nt?jen laatiminen
   • Opetussuunnitelman laatiminen ja p?ivitt?minen
   • Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen
   • Oppilashuollon toimintamallien kehitt?minen
   • Koulun toiminnan arviointi
   • Koej?rjestelyist? p??tt?minen
   • Kouluruokailun suunnitteluun/toteuttamiseen/arviointiinKkiusaamisen ja v?kivallan ehk?isy ja sovittelu
   • Kodin ja koulun yhteisty?n suunnittelu ja kehitt?minen
   • Yhteis?llisyytt? lis??vien toimintatapojen edist?minen
   • Opintojen j?rjest?misen suunnittelu/ajoittaminen
   • Ryhm?ytt?misen suunnittelu
   • Oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen k?sittely
   • Vertaistoiminnan suunnittelu

   Huoltajien vaikutusmahdollisuudet: Vanhemmat/huoltajat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

   (Kyll?/Ei):

   • Koulun tilojen ja piha-alueiden suunnittelu
   • J?rjestyss??nt?jen laatiminen
   • Opetussuunnitelman laatiminen ja p?ivitt?minen
   • Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen
   • Oppilashuollon toimintamallien kehitt?minen
   • Koulun toiminnan arviointiin
   • Koej?rjestelyist? p??tt?minen
   • Kouluruokailun j?rjest?minen
   • Kiusaamisen ja v?kivallan ehk?isy ja sovittelu
   • Kodin ja koulun yhteisty?n suunnittelu ja kehitt?minen
   • Yhteis?llisyytt? lis??vien toimintatapojen edist?minen
   • Opintojen j?rjest?misen suunnittelu/ajoittaminen
   • Ryhm?ytt?misen toimintatapojen suunnittelu
   • Oppilaiden hyvinvointia koskevien yhteenvetotietojen k?sittely
   • Vertaistoiminnan suunnittelu

   Kodin ja koulun yhteisty?

   (Kyll?/Ei):

   • Vanhempien/huoltajien ja opettajien tapaamisista on sovittu kodin ja koulun v?lisess? yhteisty?ss?
   • Vanhempainiltojen ajankohdasta ja sis?ll?st? on sovittu kodin ja koulun v?lisess? yhteisty?ss?
   • Oppilashallinto-ohjelmien viestint?v?lineiden k?ytt?tavoista on sovittu kodin ja koulun v?lisess? yhteisty?ss?
   • Sosiaalisen median k?ytt?tavoista on sovittu kodin ja koulun v?lisess? yhteisty?ss?
   • S?hk?postin k?ytt?tavoista on sovittu kodin ja koulun v?lisess? yhteisty?ss?

   ?

   Lukiokoulutuksen osallisuuden mittarit

   Lukion oppilaiden ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on saatavissa kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisari-palvelusta.

   Vanhempainyhdistys- ja opiskelijakuntatoiminta

   (Kyll?/Ei):

   • Koulussa on tutor-toimintaa tms.
   • Koulussa on opiskelijakunta tai vastaava toimintaa
   • J?rjestetty kaikille avoin keskustelutilaisuus

   Huoltajien vaikutusmahdollisuudet: Vanhemmat/huoltajat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

   (Kyll?/Ei):

   • Opiskeluhuollon toimintamallien kehitt?minen
   • Oppilaitoksen toiminnan arviointi
   • Ruokailuj?rjestelyjen suunnitteluun, toteuttaminen tai arviointi
   • Kodin ja oppilaitoksen yhteisty?n suunnittelu ja kehitt?minen
   • Yhteis?llisyytt? lis??vien toimintatapojen suunnittelu ja kehitt?minen
   • Opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten k?sittely

   Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet:?Oppilaat ovat osallistuneet seuraaviin koulun toimintoihin

   (Kyll?/Ei):

   • Oppilaitoksen tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun
   • J?rjestyss??nt?jen laatiminen
   • Oppilaitoksen toiminnan arviointi
   • Lomien sijoittumiseen
   • Ruokailuj?rjestelyjen suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin
   • Kiusaamisen ja v?kivallan ehk?isy ja sovittelu
   • Opintojen j?rjest?misen suunnittelu/ajoittaminen
   • Tupakoimattomuuden ja p?ihteett?myyden edist?minen
   • Ryhm?ytt?misen toimintatapojen suunnittelu
   • Opiskelijoiden hyvinvointia koskevien tulosten k?sittely

   Opiskeluhuollon kuvaus oppilaitoksen esitteess?/verkkosivuilla

   (Kyll?/Ei):

   • Opiskelijoille jaettavassa esitteess? tai koulun verkkosivuilla kerrotaan opiskelijalle kuuluvista palveluista ja niiden saatavuudesta, opiskeluhuoltoryhm?n toimintatavoista ja opiskeluhuoltosuunnitelman keskeinen sis?lt?

   ?

   Liikuntapalveluiden osallisuuden mittarit

   Seuraavista liikuntapalvelujen osallisuusmittareista on saatavissa TEAviisarista kuntakohtaisia tietoja:

   Yhteistoiminta

   (Kyll?/Ei):

   • Kunnassa toimii jokin liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiselin kuten seuraparlamentti tai liikuntafoorumi

   Vaikuttamistavat

   (Kyll?/Ei):

   • Onko liikuntapaikkojen kehitt?mist? varten tehty asukas-/asiakaskysely
   • Onko j?rjestetty asukasfoorumeja/-iltoja tai kuntalaisraateja liikuntapalvelujen kehitt?misest?
   • Onko palvelun k?ytt?ji? otettu mukaan kunnan toimielinty?skentelyyn kuten lautakuntiin
   • Onko sosiaalista mediaa k?ytetty kunnan liikuntapalvelujen kehitt?misty?ss?

   Osallisuuden mittaaminen kulttuuripalveluissa

   Seuraavista kulttuuripalvelujen osallisuusmittareista on saatavilla kuntakohtaista tietoa TEAviisarista:

   Yhteistoiminta

   (Kyll?/Ei):

   • Toimiiko kunnassa s??nn?llisesti kokoontuva kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteinen nimetty asiantuntijaelin?
   • Toimiiko kunnassa kunnan s??nn?llisesti koolle kutsuma kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteiskokous (esim. kulttuurifoorumi)?

   Vaikuttamistavat

   (Kyll?/Ei):

   Onko tarjottu seuraavia osallistumis- ja vaikuttamistapoja:

   • Asukas-/asiakaskyselyt
   • Asukaskohtaamiset (esim. asukasfoorumit/-illat, kuntalaisraadit)
   • Palvelun k?ytt?jien mukaan ottaminen kunnan toimielimiin
   • Sosiaalinen media (tiedottaminen, keskustelut)
   • Verkko-osallistuminen (palautteen anto, asiointi, aloitteiden tekeminen)
   • Yhteiskehitt?minen (esim.? kulttuurisuunnittelu tai muut vastaavat)

   Kirjastojen tilat

   (Lkm, Kyll?/Ei):

   • Kuinka monessa kuntanne yleisess? kirjastossa tarjotaan tiloja, joita yhdistykset/j?rjest?t/asukkaat ym. voivat varata yksityisk?ytt??n kansalaistoimintaa varten?
   • Ovatko kunnan yleisten kirjastojen varattavissa olevat tilat maksuttomia yhdistyksille/j?rjest?ille/asukkaille?

   Kuntalaisen kokemus osallisuudesta

   Kuntaorganisaatiol?ht?isen tiedon lis?ksi voidaan mitata kuntalaisten ja palvelun k?ytt?j?n kokemusta osallisuudesta. Asukkailta ja asiakkailta voidaan selvitt?? kokemusta osallistumisesta, ovatko osallistuneet, ovatko tulleet kuulluiksi, onko osallistumisella koettu olevan vaikutusta siihen, miten asia on edistynyt. Lis?ksi on hyv? tarkastella kriittisesti, j?ik? esimerkiksi tietty v?est?ryhm? osallistumisen ulkopuolelle ja miksi.

   Kuntakohtaista tietoa kuntalaisten osallistumisesta (otokseen valikoituneista kunnista) on saatavilla osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutetusta Kuntalaistutkimuksesta. Vuonna 2017 toteutettuun Kuntalaistutkimukseen vastasi 11 856 eri-ik?ist? ihmist? 40 kunnasta.?

   Kouluterveyskyselyst? on saatavilla tietoa muun muassa lasten ja nuorten yksin?iseksi itsens? tuntevien osuudesta.

   Lis?tietoja kuntalaisten kokemuksen mittaamisesta on saatavilla THL:n nettisivuilta.

   Blogeja osallisuuden mittaamisesta

   Tanja Hirschovits-Gerz ja Pia Hakam?ki: V?r?ht??k? osallisuuden viisari kunnassa?

   Titiana Erti? ja Mikko Rask: Ev?it? osallisuuden evaluointiin

   ?

   Osallisuuden arviointia kehitet??n

   Kehit?mme kunnissa teht?v?n kuntalaisten osallisuuden edist?misen vaikuttavuuden arviointia. Innokyl??n on tehty kokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota kunnille malleja ja ty?kaluja osallisuusty?n tekemisen vaikuttavuuden arviointiin.? Kokonaisuus tarjoaa kuntaesimerkkej? hy?dynnett?v?ksi ja edelleen jalostettavaksi.

   Linkki Innokyl??n: Kuntalaisten osallisuuden arviointi -kunnan n?k?kulma

   Ohessa olevat liitteet liittyv?t?Kuntademokratiaverkoston osallisuuden arviointi ja mittaaminen -ty?ryhm?n ty?h?n vuosina 2018-2019.

   ?

   tags
   P?ivi Kurikka

   P?ivi Kurikka

   Erityisasiantuntija
   Strategiayksikk?, Kuntajohtaminen, demokratia ja kest?v? kehitys
   +358 9 771 2509, +358 50 301 9068

   Korkearesoluutioisia kuvia Flickriss?

   Vastuualueet
   • kuntademokratia
   • asukkaiden osallistuminen ja osallisuus
   • kuntien ja j?rjest?jen yhteisty?
   Marianne Pekola-Sj?blom

   Marianne Pekola-Sj?blom

   Tutkimusp??llikk?
   Strategiayksikk?, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
   +358 9 771 2504, +358 50 337 5634

   Korkearesoluutioisia kuvia Flickriss?
   ?

   Vastuualueet
   • Kuntaliiton tutkimustoiminta ja tutkimusohjelmat
   • kuntademokratia- ja johtamistutkimukset
   • kuntavaalit
   • kuntajohtajaverkosto Ryhm?44, koko- ja osa-aikaisten puheenjohtajien verkosto
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright