春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Tuloksellisuus

   Tuloksellisuus

   Tuloksellisuussivustomme tarkoituksena on perehdytt?? tuloksellisuusk?sitteisiin ja tuloksellisuuden mittaukseen. Tuloksellisuus on yl?k?site tuottavuudelle, vaikuttavuudelle, laadulle, kustannusvaikuttavuudelle, tehokkuudelle sek? ty?el?m?n laadulle. Toiminnan voidaan sanoa olevan tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja ty?ss? jaksaminen on hyv?ll? tasolla.

   Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja panosten suhdetta. Mit? v?hemmill? panoksilla saadaan sama m??r? tuotoksia tai mit? enemm?n saadaan aikaan samalla m??r?ll? panoksia, sit? parempi on toiminnan tuottavuus.

   Samoin tuottavuus on parempaa, jos samalla m??r?ll? panoksia saadaan aikaan sama m??r? entist? laadukkaampia tuotoksia. Laadun huomiointi tuottavuustarkastelussa on kuitenkin vaikeaa julkisissa palveluissa, koska tuotteille ei v?ltt?m?tt? ole aitoja markkinoita mik? tarkoittaa, ettei palvelun laatu n?y tuotteen hinnassa.

   Koska laatu on hyvin olennaista kuntien palvelutuotannossa, on usein tarkoituksenmukaisempaa tarkastella toiminnasta syntyvi? vaikutuksia, eik? pelk?st??n tuotoksia. Yksitt?isen kunnan kannalta toiminnan vaikuttavuustarkastelu on yht? olennaista kuin tuottavuuden tarkastelu.

   Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia, joita tuotetuilla palveluilla on asiakkaiden tilanteissa saatu aikaan. T?llaisia muutoksia ovat esimerkiksi koulutuspalveluissa oppiminen, l??k?ripalveluissa potilaan paraneminen, ty?llisyyspalveluissa ty?- ja toimintakyvyn paraneminen ja lastensuojelussa perheen toimintakyvyn paraneminen.

   Vaikuttavuutta mitataan muuttamalla palvelun tavoitteet mitattavaan muotoon, esimerkiksi oppimistuloksiksi tai toimintakykymittariksi. Jos vaikuttavuuden rinnalla tarkastellaan palvelun ja toimenpiteiden kustannuksia, t?ll?in puhutaan kustannusvaikuttavuudesta.

   Eroa tuottavuus- ja vaikuttavuusk?sitteiden v?lill? voidaan havainnollistaa potilas-l??k?ri esimerkin avulla. Tuottavuus mittaa k?ytettyjen resurssien ja aikaansaatujen suoritteiden v?list? suhdetta, esimerkiksi sit?, kuinka monta hoitok?ynti? tai hoitokertaa saadaan tietyll? m??r?ll? resursseja. Vaikuttavuus tarkastelee hoidolla saatuja tavoiteltuja vaikutuksia, esimerkiksi sit?, ovatko potilaat parantuneet. Kustannusvaikuttavuutta tarkasteltaessa ollaan kiinnostuneita siit?, kuinka monta potilasta saadaan parantumaan tietyll? resurssim??r?ll? tai kuinka monta potilasta saadaan parannettua tietyll? hoitok?yntim??r?ll? tai hoitop?iv?m??r?ll?.

   Toinen esimerkki vaikuttavuuden ja tuottavuuden erosta voidaan esitt?? opetustoiminnasta. Tuottavuus mittaa sit?, kuinka monta oppituntia saadaan j?rjestetty? tietyll? m??r?ll? resursseja, vaikuttavuus tarkoittaa oppilaiden oppimista tietyll? m??r?ll? resursseja. Oppimista voidaan mitata esimerkiksi oppimistulosten tasoarviointien ja yksil?iden jatko-opintoihin sijoittumisen perusteella.

   Tuloksellisuuden tutkiminen on kuntien kannalta hyvin t?rke??, koska tuloksellisuuden parantuminen n?ytt?? v?ltt?m?tt?m?lt?, jotta palvelutuotanto voidaan turvata my?s tulevaisuudessa. Palvelujen tuloksellisuutta tutkittaessa on kuitenkin hyv? muistaa, ett? inhimillisen toiminnan mallintaminen, mittaaminen ja aineiston keruu on aina jossain m??rin ep?t?ydellist?. Etenkin luotettavan vaikuttavuustiedon ker??minen edellytt?? kunnalta panostuksia ty?ntekij?iden kouluttamiseen sek? riitt?vien aikaresurssien j?rjest?mist? mittarien k?ytt??n.

   Tuloksellisuus-sivustolla k?sittelemme seuraavat asiat:

   * Kuntien tuottavuusvertailu

   • Opetuksen tuottavuus
   • Teknisen toimen tuottavuusmittarit

   * Tuottavuusk?sitteist?-julkaisu

   * Panos-tuotos-ajattelutapa

   * Tuottavuuden mittauksen ongelmat

   * Tehokkuus

   * Vaikuttavuus.

   Lue lis?? aiheesta:

   Kuntaliiton verkkopalvelussa

   ?Muualla verkossa

   • Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon
    Tekesin rahoittaman kehityshankkeen raporttiin (hanke p??ttyi maaliskuussa 2014)
   • Vanhuspalveluiden tuottavuusmittauksessa kehitt?misen varaa
    Valtion taloudellisen tutkimuskeskus (VATT) 11.06.2013

   • Terveys- ja sosiaalitalouden yksikk? CHESS
    Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

   • Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset
    Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

   tags
   Mikko Mehtonen

   Mikko Mehtonen

   Kehitysp??llikk?
   Elinvoima ja talous -yksikk?, Kuntatalous
   +358 9 771 2645, +358 50 592 8986
   Vastuualueet
   • Valtionosuusasiat
   • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
   • Taloustilastot ja tilinp??t?stiedot
   • Kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright