春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Rakennetun ymp?rist?n digitalisaatio

   Kuntien palveluprosesseissa syntyy suuri m??r? yhteiskunnan toiminnan kannalta t?rke?? tietoa. Kunta tuottaa ja yll?pit?? tietojaan, jotta se voi palvella kuntalaisiaan – kuten kaavoittaa kehittyvi? alueita, luovuttaa?tontteja, my?nt?? rakennuslupia, rakentaa, yll?pit?? ja hoitaa katuja ja viheralueita sek? kunnan omistamia tiloja, kuten kouluja ja p?iv?koteja - tehokkaasti ja laadukkaasti.

   Kunnissa uusien alueiden suunnittelu, rakentaminen sek? infran kunnossapito toteutetaan usein yhteisty?ss? yksityisten yritysten kanssa. Jotta palvelutuotannossa tarvittavat tiedot liikkuisivat toimijoiden v?lill? jatkuvasti p?ivittyvin? tietovirtoina, on kunnissa viime vuosina otettu k?ytt??n selainpohjaisia tietopalveluja sek? avattu tietopalvelurajapintoja, joiden kautta tietoja voidaan tarkastella aina ajantasaisina useilla kaupallisilla tai avoimesti k?yt?ss? olevilla sovelluksilla. Rajapintojen kautta tiedot virtaavat automaattisesti my?s valtion organisaatioille.

   Kuntaliitto tukee kuntia rakennetun ymp?rist?n digitalisaatiossa. Kuntaliitto toimii siltana kunnista valtion organisaatioihin ja osallistuu aktiivisena kehitt?j?kumppanina valtakunnallisiin digikehitys- ja lainvalmisteluhankeisiin. Tavoitteenamme on substanssin toiminnan, digitalisaation ja lains??d?nn?n kehitt?minen yhten? toimivana kokonaisuutena kunnan teht?v?t, palvelut ja tiedon tuotannon prosessit huomioiden.

   Kuntien tuottamat tiedot – kuten asema- ja yleiskaavat, osoitteet, tontti- ja kiinteist?tiedot, rakennusrekisterin tiedot, katujen ja muun infran tiedot, 3D-kaupunkimallit – ovat rakennetun ymp?rist?n tietojohtamisen ja tulevaisuuden ?lykaupunkisovellusten kivijalka.

   ?

   Rakennetun ymp?rist?n valtakunnallinen tiedonhallinta

   Eri ministeri?iden alaisissa virastoissa on valtakunnallisia tietovarantoja, joiden tiedot perustuvat suurelta osin kuntien tuottamiin ja omistamiin tietoihin. Valtion viranomaiset hy?dynt?v?t n?it? tietoja omissa viranomaisteht?viss??n. Toimivilla rajapintaratkaisuilla tiedot voidaan p?ivitt?? kunnan j?rjestelmist??valtakunnallisiin tietopalveluihin?sit? mukaa kuin tiedot muuttuvat - ilman tietojen erillist? 'toimittamista’.

   Yhteentoimivan ja jatkuvasti p?ivittyv?n tiedon lis?ksi on ensiarvoisen t?rke??, ett? valtakunnallinen tiedonhallinta on toteutettu j?rkev?sti. On t?rke?? tiedostaa eri organisaatioiden roolit ja vastuut tiedon tuottajina ja hy?dynt?jin?. Kaikki muutokset tietoihin tulee p?ivitt???aina tiedon alkuper?iseen syntypaikkaan.

   Valtakunnallisessa tiedonhallinnassa on nykyisell??n paljon puutteita, jotka johtavat siihen ett? samojakin tietoja yll?pidet??n useissa eri organisaatioissa p??llekk?isesti.

   Kuntaliitto on valtakunnallisen tiedonhallinnan aktiivinen kehitt?j?. Tavoitteenamme on, ett? tiedot virtaavat yhteentoimivina organisaatiosta toiseen hallitusti niin, ett? p??llekk?inen ty? poistuu ja tietovarannot pysyv?t laadukkaina. T?m? edellytt?? valtakunnallisen tiedonhallinnan kehitt?mist? niin, ett? tiedot virtaavat paitsi kunnista valtion tietovarantoihin, my?s valtion tietovarantojen v?lill? ja valtiolta takaisin kuntiin p?in.

   Kuntien ty?n kannalta on t?rke??, ett? valtakunnalliset tietovarannot ja niiden v?liset tietovirrat on toteutettu j?rkev?sti. Oikean suuntaisilla, automaattisilla tietovirroilla huolehditaan tietojen jatkuva p?ivittyminen ja estet??n p??llekk?inen ty?.

   Rakennetun ymp?rist?n tietojen yhteentoimivuus

   Yhteentoimivat ydintiedot sujuvoittavat organisaatioiden v?list? yhteisty?t? ja v?hent?v?t tiedon konvertointiin k?ytetty? aikaa.

   Kuntaliitto pit?? t?rke?n?, ett? tulevaisuudessa kaikista kunnista avataan samanlaiset, sek? rakenteeltaan, sis?ll?lt??n ett? merkitykselt??n yhtenev?iset rajapinnat rakennetun ymp?rist?n ydintietojen osalta. Rakennetun ymp?rist?n ydintietoja ovat esimerkiksi osoitteet, kiinteist?t, asema- ja yleiskaavat, rakennukset, katujen ja muun infran tiedot sek? ymp?rist?tiedot. Kun tiedot ovat yhteentoimivia, voidaan niit??hy?dynt?? suoraan rajapinnasta useilla eri sovelluksilla - samanlaisina ja jatkuvina yli kuntarajojen.

   Tulevaisuuden tavoitteena on samanlaiset rajapinnat jokaisesta Suomen kunnasta t?rkeimpien ydintietojen osalta.

   Rakennetun ymp?rist?n digihankkeiden rahoitus kunnille

   Kun tavoitteena on valtakunnallinen yhteentoimivuus, on t?rke??, ett? kuntien tuottama tieto n?hd??n t?rke?n? osana valtakunnallista digikehityst? ja j?rjestet??n rahoitusta ja tukea my?s kunnissa tarvittaviin j?rjestelm?muutoksiin ja rajapintojen avaamisiin. Tavoitteena tulee olla toimivat ja kest?v?t ratkaisut, joilla toimintaa sujuvoitetaan vuosiksi eteenp?in.

   Kuntaliitto tekee ministeri?iden kanssa aktiivista yhteisty?t? valtakunnallisten hankkeiden rahoituksen j?rjest?miseksi.

   Valtakunnallinen yhteentoimivuus edellytt?? uusien rakenteiden k?ytt??nottoa kaikissa Suomen kunnissa. Kyseess? on suuri?hanke, jonka toimeenpanoon tarvitaan rahoitusta my?s kuntiin.

   Taloudellinen tuki kunnille t?rke??

   Lains??d?nt?- ja digihankkeiden taloudelliset vaikutukset tulee arvioida huolellisesti. Valtakunnalliseen yhteentoimivuuteen t?ht??viss? hankkeissa ei ole kyse kuntien "omien" j?rjestelmien kehitt?misest?, vaan valtakunnan tason tavoitteesta, jonka toimeenpanemiseksi tarvitaan riitt?v? taloudellinen tuki my?s kuntiin.

   Jotta digitaalisuus ja ajanmukainen palvelutaso toteutuisivat valtakunnallisesti, tarvitaan tukea digikyvykkyyden nostamiseen my?s heikoimmat kunnat huomioiden.

   Eri ministeri?iden laki- ja digitalisaatiohankkeisiin tulisi sis?llytt?? lain t?yt?nt??npanon kustannukset kunnissa.

   Kuntaliiton kokemuksen mukaan vain ne valtiol?ht?iset digihankkeet, joiden toimeenpanoa kunnissa on tuettu taloudellisesti, ovat toteutuneet laadukkaina.

   Kuntien tuottamien tietojen v?litt?minen valtion organisaation kehitt?m??n kokoavaan tietopalveluun jatkuvasti p?ivittyv?n? virtana tulee n?hd? t?rke?n? osana valtakunnallista digikehityshanketta.

   Tavoitteena tulee olla kest?v?n digitalisaation periaattein rakennetut laadukkaat ja jatkuvasti p?ivittyv?t digitaaliset palvelut, joiden toteutus on viety loppuun saakka.

   Avustus kuntien rakennetun ymp?rist?n digitalisaation edist?miseen vuonna 2021

   Valtiovarainministeri? on 18.2.2021 avannut haun, joka on kohdistettu kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehitt?miseen rakennetun ymp?rist?n toimialalla sek? digitaalisen turvallisuuden edist?miseen kuntien toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi.?

   Valtionavustusta voidaan my?nt?? kuntien digitalisaatiota edist?viin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sek? niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Valtionavustusta my?nnet??n vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdess?.

   Kuntaliitto tukee kuntia avustusten hakemisessa sek? kuntakonsortioiden muodostamisessa.

   Lis?tietoja avustuksesta.?

   ?

   ?

   Kuntien rakennetun ymp?rist?n tieto-omaisuus

   Kuntien prosesseissa syntyy suuri m??r? yhteiskunnan kannalta arvokasta tietoa, jonka nopea saatavuus tehostaa niin julkishallinnon teht?vi? kuin yksityisen sektorin tarjoamia palveluja. Osa tiedoista tarjotaan maksuttomana ja osasta perit??n maksuja, joilla katetaan?tiedon jatkuvan tuotannon ja p?ivityksen aiheuttamia kustannuksia.

   Kunnat p??tt?v?t itse tieto-omaisuudestaan ja sen luovutuksen periaatteista. Tiedonhallintalain mukaan viranomaisen on luovutettava tarvittavat tiedot toisen viranomaisen lakis??teiseen teht?v??n. Muista tiedon luovutuksista ja julkaisuista tulee sopia aina tiedon alkuper?isen tuottajan kanssa.

   Kuntaliitto valmistelee suositusta rakennetun ymp?rist?n tietojen luovutusten ja sopimusk?yt?nteiden osalta.

   Tavoitteena tulee olla tietojen nopea saatavuus. Kaikki helposti saatavilla oleva tieto ei?kuitenkaan ole aina maksutonta.

   Rakennetun ymp?rist?n digitalisaatioon liittyvi? hankkeita ja projekteja:

   Luvat ja valvonta -hanke

   Valtion ymp?rist?nsuojelun lupa- ja valvontateht?vi? hoidetaan valtion viidess?toista ELY-keskuksessa ja kuudessa aluehallintovirastossa.

   Kuntien ymp?rist?nsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontateht?vi? hoidetaan kunnan omana toimintana tai kuntien yhteistoimintana, yhteens? noin 200:ssa toimintayksik?ss?.

   Ymp?rist?lupa-asiakkaita voivat olla niin yritykset, j?rjest?t, yhteis?t kuin luonnolliset henkil?tkin.

   Ty?- ja elinkeinoministeri?ss? on meneill??n?Luvat ja valvonta –hanke, jossa tavoitellaan palvelu- ja k?sittelyprosessien asiakasl?ht?ist? yhteensovittamista yli organisaatio- ja viranomaisrajojen.?

   Kuntaliitto seuraa hankkeen etenemist? ja selvittelee kuntien lupaj?rjestelmien liitt?mist? valtakunnalliseen palveluun. Tavoitteena on toteuttaa liittyminen tehokkaasti useampi kunta kerrallaan. Liittyminen edellytt?? viel? prosessien tarkempaa testaamista.

   Tavoitteena on sujuva palvelu asiakkaille sek? toimiva viranomaisten yhteisty?. Erityisesti organisaatiorajat ylitt?v?? ymp?rist?lupak?sittely?, k?sittelyprosessin seurantaa sek? asiakkaan ja toimijoiden v?list? vuorovaikutusta tulisi kehitt?? digitaalisin keinoin.

   MRL-kokonaisuudistus ja RYHTI-hanke

   Ymp?rist?nministeri?ss? on meneill??n?Maank?ytt?- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus sek??Ryhti-hanke, jonka yhten? tavoitteena on rakennetun ymp?rist?n tietojen?valtakunnallinen?yhteentoimivuus. Asema- ja yleiskaavat on tarkoitus tuottaa jatkossa kaikissa?kunnissa saman?yhteisen tietomallin mukaisina.

   Ymp?rist?ministeri? koordinoi rakennetun ymp?rist?n tietojen standardointia.?MRL:n kokonaisuudistus ja RYHTI-hanke koskevat?erityisesti kuntia, sill? asema- ja yleiskaavoitus sek? rakennusvalvonta?kuuluvat kuntien itsehallinnollisiin teht?viin. Asema- ja yleiskaava-?sek? rakennuslupatiedot syntyv?t n?iss? kuntien itsen?isiss? teht?viss?.

   Tiedon laadun kannalta on???rimm?isen t?rke??, ettei kuntien vastuulle kuuluvia?tietoja, kuten ajantasa-asemakaavaa, aleta p??llekk?isesti yll?pit?? valtion organisaation toimesta keskitetyss? tietovarannossa. Tiedot tulee aina hakea alkuper?isest? tiedontallennuspaikasta tiedonhallintalain mukaisesti, eik? julkisorganisaatioiden tule yll?pit?? samoja tietoja p??llekk?isesti.?

   Tavoitteena on?rakennetun ymp?rist?n tietojen valtakunnallinen yhteentoimivuus.

   Valtakunnallisen osoitetietoj?rjestelm?n kehitt?minen

   Osoitteet syntyv?t kuntien p??t?ksill? kuntien kaavoitus-, tontinjako- sek? rakennusvalvontateht?vien yhteydess?. Uusi katu nimet??n asemakaavan laatimisen yhteydess?. Asemakaava-alueen osoitenumerointi syntyy yleens? tonttijakovaiheessa. Haja-asutusalueella uusi osoite p??tet??n rakennusluvan yhteydess?.

   Noin 200 kunnalla on k?yt?ss??n digitaalinen osoiterekisterisovellus, jolla yll?pidet??n ja hallinnoidaan kunnan osoitetietoja. Osoiterekisteri on kunnissa osa laajempaa rekisterikokonaisuutta, johon kuuluvat my?s mm. rakennus- ja huoneistorekisteri, kiinteist?- sek? kaavarekisteri.

   Tulevaisuuden tavoite on, ett? osoitetiedot julkaistaan kaikista kunnista?samanlaisina,? jatkuvina tietovirtoina?valtakunnalliseen osoitetietoj?rjestelm??n ja sielt? edelleen kaikille osoitetiedon tarvitsijoille.

   Jatkuvien tietovirtojen ja automaattisten laadunvalvontamenetelmien avulla osoitetiedot p?ivittyv?t esimerkiksi H?t?keskuksen palveluihin nykyist? nopeammin.

   Maanmittauslaitos valmistelee uuden?valtakunnallisen osoitetietoj?rjestelm?n?(OTJ) kehitt?mist?. Ty?t? ohjaa strateginen ohjausryhm?, joka koostuu eri ministeri?iden, virastojen, kuntien?ja Kuntaliiton edustajista. Ryhm?ss? pohditaan tarvittavaa lains??d?nt?? sek? tehd??n yhteisi? linjauksia tietoj?rjestelm?n kehitt?miselle.

   Osoitetietoj?rjestelm? on laaja yhteisty?hanke, jossa valtakunnallisen tietoj?rjestelm?n kehitt?misest? ja yll?pidosta vastaisi Maanmittauslaitos. Osoitetietojen tuotannosta ja niiden jatkuvasta p?ivitt?misest? osana kunnan p??t?ksentekoa vastaavat kunnat. Tiedon laadun kannalta on t?rke??, ett? kaikki tietojen p?ivitykset ja korjaukset tehd??n kunnan j?rjestelm??n. Valtakunnallinen j?rjestelm? valvoo tietojen laatua automaattisesti useissa prosessin vaiheissa.

   Valtakunnallinen osoitetietoj?rjestelm? tarjoaa tulevaisuudessa yhdenmukaiset rajapinnat?osoitetietojen tarkasteluun ja hy?dynt?miseen yli kuntarajojen. OTJ:st? osoitetiedot julkaistaan ja jaetaan kaikkien kuntien osalta samanlaisina. Avoimessa rajapinnassa saatavilla olevaa osoitetietoa voi tarkastella eri sovelluksilla. Osoitetietoja voidaan hy?dynt?? uusien valtakunnallisten tietopalvelujen kehitt?misess?.

   Tavoitteena on yhtenev?isten, laadukkaiden ja ajantasaisten osoitetietojen nopea saatavuus yli kuntarajojen. T?rke?? on, ett? kaikki muutokset tehd??n tiedon alkuper?iseen tallennuspaikkaan.

   Liikennemerkkitietojen keruu ja julkaisu DigiRoad-j?rjestelm??n

   Uusi tieliikennelaki astui voimaan kes?kuussa 2020. Uuden lain my?t? tienpit?jill? on velvoite toimittaa tietoja liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeist?, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista V?yl?n Digiroad-j?rjestelm??n. Velvoite koskee my?s V?yl?? ja ELY-keskuksia valtion omistamien teiden yll?pit?jin? sek? yksityisteiden tiekuntia. Velvoite tietojen ajantasaisuudesta on?valtion ja?kaupungin?avustusten?saamisen?edellytys.

   Liikennemerkkitietojen toimitusvelvollisuus koskee uusien liikennemerkkien asettamista ja olemassa olevien merkkien p?ivitt?mist?.

   Kuntaliitto ja V?yl? perustivat vuoden 2020 lopussa LOL (liikenteenohjauslaitteet)-kehitysryhm?n, joka pohtii liikennemerkkitietojen ker??mist? ja julkaisemista niin kunnan omat tarpeet kuin valtakunnalliset tarpeetkin huomioiden. Kehitysryhm??n ilmoittautuivat mukaan Helsinki, Hyvink??, Tampere ja Turku. Tavoitteena on varmistaa, ett? liikennemerkkitiedot ker?t??n valtakunnallisesti yhdenmukaisina. Tarkoituksena on my?s kehitt?? tehokkaat menetelm?t tietojen ker??miseksi mobiililaittein suoraan kent?lt?.

   Tavoitteena on, ett? kunta tuottaa liikennemerkkitiedot kunnan tietovarantoon, josta tiedot virtaavat automaattisesti valtakunnalliseen DigiRoad-palveluun tai vaihtoehtoisesti, jos kunta n?in haluaa, kunta voi tuottaa tiedon suoraan DigiRoad-palveluun, josta tiedot ovat saatavissa avoimen rajapinnan kautta kunnan j?rjestelmiin. Liikennemerkkien avoimeen symbolikirjastoon voi tutustua t?st?.

   Tavoitteena on liikennemerkkitietojen ker??minen mobiilisti suoraan kent?lt? sek? tietojen virtaaminen automaattisesti kunnasta valtakunnalliseen DigiRoad-palveluun.

   Luontotiedon hallinta

   Luontotiedon hallinnasta voi lukea tarkemmin t?st?.?

   tags

   P?ivi Tiihonen

   Projektip??llikk?
   Yhdyskunta ja ymp?rist? -yksikk?
   +358 9 771 2151, +358 50 478 1604
   Vastuualueet
   • kuntien teknisen ja ymp?rist?toimialan digitalisaation kehitt?minen
   • kuntien ja muiden toimijoiden v?lisen yhteisty?n koordinointi sek? kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyviss? lains??d?nt?- ja kehitt?mishankkeissa.
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright