春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Kuntien kiertotaloust?rpit

   Orimattila: Uusia asukkaita ja elinvoimaa kest?v?ll? rakennetulla ymp?rist?ll?

   Orimattilaan oli vuosituhannen vaihteessa p??m??r?n? saada lis?? asukkaita, uutta elinvoimaa ja kest?v?? rakennettua ymp?rist??. Ensimm?inen t?rke? elementti oli varmistaa hyv?t ja nopeat liikenneyhteydet ty?matkaliikenteen tarpeisiin. Hennan asuinalueen kehitt?misess? haettiin vastauksia tulevaisuuden sukupolvien arjen tarpeisiin. Tiivis, kest?v? rakentaminen, ymp?r?iv?n luonnon hy?dynt?minen, yhteiset jaetut tilat sek? nykyaikaiset energia- ja liikkumisratkaisut tulivat osaksi hanketta pitk?j?nteisen suunnitteluprosessin tuloksena.

   Hennan alueen kehitt?minen sai ensimm?isen sys?yksen jo vuonna 1998 Lahden oikoradan suunnittelun yhteydess?. Vuonna 2003 Orimattilan kaupunki teki aloitteen henkil?liikenteen seisakkeen rakentamisesta Hennan kohdalle. Yhteisty? suuren rakennusliikkeen kanssa uuden kaupunginosan suunnittelemiseksi k?ynnistyi vuonna 2007.

   Hanke oli alusta alkaen t?rke? osa Orimattilan kaupungin strategiaa. Useat kaupungin toimialat olivat mukana ratkomassa alueen suunnittelua. Sivistystoimi pohti asioita p?iv?hoidon ja koulutoiminnan kannalta ja tekninen toimi teki tarvekartoituksia liikkumiseen, maank?ytt??n ja energiaratkaisuihin. Kaupungin hallinto koordinoi hankkeen taloutta ja seurasi budjettia. Kaupungin poliittiset p??tt?j?t toimivat alueensa asiantuntijoina ja olivat mukana tavoitteiden asettelussa. Lis?ksi alueeseen liittyv?t sidosryhm?t ja maanomistajat kutsuttiin mukaan kehitt?miseen.

   Hennan alueelle rakennettiin tietoisesti omaa identiteetti?, joka pohjautui ekologisiin ja kest?viin ratkaisuihin kaupunkilaisia, yrityksi? ja alueen seuroja osallistavaan yhteis?llisyyteen, hy?dynt?en luonnon l?heisyytt? sek? digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Br?ndin ja kustannustehokkuuden rinnalla on pohdittu my?s arvoja, joiden pohjalta alueen omaleimainen identiteetti rakentuu. Alueen tuleva rakenne alkoi hahmottua.

   Vuosina 2009-2011 kaupungissa selvitettiin parasta tapaa kehitt?? uudenlaista asuinaluetta ja toteutettiin maanhankintaa. Tuona aikana kirkastui hankeyhteisty?n ja ideakilpailun my?t? Hennan nykyinen suunnittelun ja rakentamisen linja. Tulevaisuuden kaupunkikonseptin arkkitehtikilpailun tulokset esiteltiin 2010. Kilpailuun saatiin huikeat yli 70 ehdotusta. Alue n?htiin kiinnostavana muun muassa kehitt?v?n ja kest?v?n tulevaisuuden suunnittelun mallin ansiosta. Hennan yhteis?llisyytt? ja kest?vi? ratkaisuja painottavasta identiteetist? tuli arkkitehtikilpailun punainen lanka. Valittu linja todettiin hyv?ksi ja se on vaikuttanut positiivisesti koko Orimattilan alueen kehitt?miseen.

   Hankkeeseen saatiin mukaan arkkitehtitiimi, joka kehitti alueen konseptia. Kest?v?t rakentamisen ratkaisut olivat kehitt?misen k?rken?. Ty?ss? huomioitiin ilmastonmuutos ja v?est?n ik??ntyminen. My?s hyv?t liikenneyhteydet ja kiertotalousn?k?kulma olivat mukana alusta alkaen. Samaan aikaan jatkettiin keskusteluja juna-aseman kehitt?misest?. Vuonna 2012 sovittiin aseman avaamisesta ja vuonna 2016 allekirjoitettiin toteuttamissuunnitelma. Ja vuonna 2017 asema avattiin.

   My?hemmin hankkeessa on jatkettu alueen ymp?rist?n suunnittelua. Vuonna 2017 k?ynnistyi ResurssiFiksu Henna-hanke, jossa kest?v?n kehitt?misen parhaat k?yt?nn?t ja Orimattilan mahdollisuudet maaseutukaupunkina huomioitiin. Tulokset mahdollistavat uusien ratkaisujen k?ytt??noton muun muassa liikenn?innin ja energiakysymysten osalta. Samaan aikaan toteutettiin Fiksu Henna-suunnitelma, jossa ideoitiin, tutkittiin ja suunniteltiin juuri Hennaan sopivia ?lykaupunkiratkaisuja. Hennaan sopivia ratkaisuja ty?stettiin kaupunkilaisten ja p??tt?jien kanssa ty?pajoissa. Mukana oli my?s joukko asiantuntijoita ja Hennan sidosryhmi?. Vuoden 2018 aikana aloitettiin ResurssiFiksu Henna-hankkeen suunnitelmien toteuttaminen.

   Nyt 2019 alueen tekninen infrastruktuuri on valmis ja ensimm?iset omakotialueen kohteet ovat rakentuneet. Rakenteilla on mm. hybridikerrostalo, jossa on kaupungin infopiste, p?iv?koti ja liikehuoneistoja, joiden ylimpiin kerroksiin rakennettiin asuntoja. Orimattilassa toimii Henna-kehitt?j?klubi ja Henna-oppaat ovat alueella ty?n touhussa. Oppaat ovat Hennan alueen vapaaehtoisryhm?, jotka ottavat uusia asukkaita vastaan ja kertovat mm. alueen harrastusmahdollisuuksista ja palveluista. Toiminta n?kyy vahvasti my?s sosiaalisessa mediassa.

   Osallistaminen on ollut hankkeen kulmakivi?. Orimattilassa haluttiin ja halutaan osallistaa alueen asukkaat, p??tt?j?t, yritykset ja muut sidosryhm?t, jotta kehitt?miseen saadaan erilaiset n?k?kulmat mukaan. Osallistaminen on kaikkien etu ja on jopa arvioitu, ett? jos ei osallistamisessa olisi onnistuttu, ei hanketta ehk? olisi saatu viety? l?pi.

   Hankkeen projektip??llikk? on ollut keskeisess? roolissa ideoimassa ja viem?ss? asioita eteenp?in, mutta my?s kaupungin eri yksik?iden toimijat ovat olleet mukana aktiivisesti kehitt?m?ss? aluetta.

   Alueen kehitt?minen on her?tt?nyt paljon erilaisia ajatuksia ja tunteita. Osa rakasti ideaa ja osa ei. On ajateltu, ett? Hennaan satsaaminen k?yhdytt?? palvelut muualla kaupungissa. On l?ydetty pieni? ja suuria virheit? kehitt?misess?, mutta enemmist? on kuitenkin ollut hankkeen takana. Kehitt?misty?ss? on k?yty yhdess? l?pi asioita ja haettu faktoja. Ja alue kehittyy edelleen.

   Hy?dyt:

   • Kaupungin elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen
   • Koulutetun ty?voiman houkutteleminen
   • Kest?v?n kehityksen edist?minen
   • Uusia tapoja totuttuun arjen py?ritt?miseen

   Seitsem?n askelta kunnan kest?v??n aluekehityshankkeeseen

   1. Tunnista tulevaisuus ja kunnan tarpeet

   Aluekehityshankkeet ovat pitk?j?nteist? ty?t?. Kaupungin rooli alueiden kehitt?misess? on merkitt?v?. Huolellinen tavoitteiden asettelu ja systemaattisuus on t?rke??. Hanki moniulotteisiin hankkeisiin mahdollisimman laaja-alaista osaamista. Tunnista parhaat k?yt?nn?t liikkumiseen ja energiantuotantoon. Mieti, mitk? ovat kest?v?n rakentamisen k?rjet. Tavoitteena on luoda ratkaisuja, joita voidaan hy?dynt?? my?s muussa kunnan kehitt?misess?. Ty?ss? tulee huomioida my?s elinkeinopoliittiset realiteetit ja investointimahdollisuudet

   2. Pid? tavoitteet ja p??m??r? selkein?

   Ensimm?iset suunnitelmat ovat laveampia, ne tarkentuvat ja t?smentyv?t vaihe vaiheelta, kehitysty?n edetess?. Kehitt?misen kohde ja tavoitteet tulee muistaa m??ritt?? eri vaiheissa: mit? kehitet??n ja mitk? ovat k?yt?nn?n toimenpiteet, jotka hanke vied??n hankkeen seuraavalle askelmalle. Aluekehityshankkeen elinkaari on pitk?, jopa vuosikymmeni?. Matkan varrella tulee hetki?, jolloin ep?ilykset her??v?t. Kaupungin johdon ja sidosryhmien strateginen tuki pit?? varmistaa riitt?v?ll? tiedottamisella ja osallistamisella.

   3. Osallista ja sitouta mukaan t?rke?t toimijat sek? kunnan ylin johto ja p??tt?j?t

   Laaja osallisuus on avain, v??rink?sitysten ja klikkien v?ltt?miseen. Kaikki keskeiset tahot tulee ottaa mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Hankesuunnitelman tulee sis?lt?? keinoja sitouttaa tulevia asukkaita, kuntap??tt?ji?, alueen toimijoita ja yritt?ji?. Kest?v?t energia-, rakentamisen ja liikkumisen ratkaisut, sek? yhteis?llisyys ja kaupunkiaktivismi muodostavat uuden kokonaisuuden, joka tulee ottaa aluesuunnittelussa huomioon entist? enemm?n.

   4. Ohjelmoi ja resursoi

   Aluekehityshanke ei ole olemukseltaan nopea kokeilu, vaan fasilitoitu suunnitelmallinen prosessi. Ota mukaan asiantuntijoita, yhteisty?kumppaneita ja alueen toimijat. K?yt? rohkeasti sparrausta ja neuvontaa tukenasi. Varaa riitt?v?sti aikaa kehitt?miseen. Sanonta ”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty”, pit?? kehitt?mishankkeissa paikkansa.?

   Huolehdi suunnittelun ja investointien rahoituksen suunnittelusta ja oikea-aikaisesta hausta.?

   5. Ohjaa ja viestit?

   Hankkeissa tulee edet? vaikuttavuus edell? ja tavoite kristallin kirkkaana mieless?. Uusien asioiden ??rell? yksipuolinen osallistaminen ei riit?; osapuolien kanssa tulee k?yd? laajaa vuoropuhelua ja t?rm?ytt?? asioita. Dialogia on vaikeaa k?yd? j?lkik?teen. Viestinn?ss? tulee keskitty? sis?ll?n lis?ksi oikeaan ajoitukseen ja oikeisiin asioihin – kohderyhm?t tuntien.

   6. Systemaattinen jatkuva kehitys

   Orimattilassa on Henna-hankkeen my?t? omaksuttu toimiva malli suunnitteluun, osallistamiseen ja fasilitoimiseen. Jatkossa kaupungin on mahdollista hy?dynt?? prosessia my?s muiden alueiden tulevaisuutta suunniteltaessa. Se takaa systemaattisen kehityksen jatkossakin. Hankkeen hyvi? k?yt?nt?j? jaetaan mielell??n eteenp?in, my?s kansainv?lisesti.

   Hankintan?k?kulma: Suunnittelun kulma hankinnasta

   Pitk?j?nteinen aluesuunnittelu ja uudet, ennakkoluulottomat ketter?t toimintatavat haastavat perinteiset hankintamenettelyt. Miten saadaan parhaat toimintatavat ja tekij?t yhteisen suunnittelup?yd?n ??reen. Hankintalain muutokset mahdollistavat nyt paremmin vuoropuhelun markkinatoimijoiden kanssa ja niit? voi hy?dynt?? my?s suunnittelutoimeksiannoissa. Suunnittelussa m??ritell??n tulevan hankkeen kustannukset, joten ei ole aivan sama, miten niit? selvitet??n. ?

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright