春暖花开亚洲as

  1. <form id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></form>
   <address id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg><nobr id=GCVhvuKJg></nobr></nobr></address>

   Kuntien kiertotaloust?rpit

   Vaasa: Kotitalouksien bioj?tteet ja lietteet hy?dynnet??n joukkoliikenteen ja yksityisautojen biopolttoaineena

   Vaasassa biokaasubussit ovat olleet osana alueen joukkoliikennett? jo yli kahden vuoden ajan. Hanke syntyi paikallisen j?tteenk?sittelylaitoksen ja kunnan yhteisty?n?. Se on loistava esimerkki yhdyskuntasuunnittelun ja kiertotalouden yhteiskehitt?misest?, jossa kotitalouksien bioj?tteist? ja lietteist? tehd??n paikallisen joukkoliikenteen sek? yksityisautojen k?ytt??n polttoainetta.

   Vaasan biokaasubussihanke l?hti liikkeelle vahvasti kiertotalousn?k?kulmasta kaupungin ja Stormossenin j?tteenk?sittelylaitoksen yhteisty?n?. Tavoitteena oli hy?dynt?? j?tteit? taloudellisemmin sek? samalla vastata ilmastohaasteisiin lis??m?ll? merkitt?v?sti uusiutuvan energian k?ytt??. My?s yksityishenkil?it? on kannustettu ilmastoyst?v?llisempiin vaihtoehtoihin; kaupunkilaisille haluttiin tarjota mahdollisuus tankata uusiutuvalla polttoaineella. Mallia otettiin Ruotsista, jossa biokaasubusseja on k?ytetty menestyksekk??sti joukkoliikenteess? useammalla paikkakunnalla. Merkitt?v?? hankkeen k?ynnist?misess? oli luoda biokaasulle kysynt? eli saada k?ytt?ji?. Vaasassa t?h?n vastattiin parhaiten biokaasulla kulkevalla bussikalustolla. Yrityksi? oli aluksi vaikeaa saada mukaan, koska dieselin k?ytt? on helpompaa ja halvempaa. Kaupunki ratkaisi ongelman investoimalla biokaasubussikalustoon, joka luovutettiin kilpailutuksen my?t? liikenn?itsij?lle.

   Julkisen sektorin tulee toimia aktiivisesti ja avustaa infrastruktuurin luomisessa, jotta yksityisyritykset saadaan mukaan ja biokaasu yleistym??n liikenteen polttoaineena. T?m?n pohjalta Vaasan kaupunki ja Stormossen, joka tuottaa biokaasua Vaasan j?tevedenk?sittelylaitoksella syntyv?st? j?tevesilietteest? ja bioj?tteest?, k?ynnistiv?t neuvottelut siit?, mill? ehdoilla biokaasua tuotetaan ja mitk? ovat eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

   Biokaasun tuotantoon ja bussikalustoon liittyv?t hankinnat tehtiin vuonna 2014. Kaupunki sitoutui hankkimaan 12 biokaasulla toimivaa bussia joukkoliikenteeseen ja ostamaan biokaasua Stormossenilta. Stormossen puolestaan investoi tarvittavaan jalostuslaitokseen, bussien hidastankkausasemaan sek? yksityisautoilijoiden pikatankkausasemaan. Vaasan joukkoliikenteess? t?ll? hetkell? toimivat biokaasubussit kuluttavat noin kolmasosan Stormossenin tuottamasta kaasusta.?

   Bussit tankataan hidastankkausasemalla y?n yli, jolla ne ajavat seuraavan p?iv?n ajot. Aseman rakentaminen on kohtalaisen kallis investointi, mutta sen k?ytt?ik? on pitk?, 20-30 vuotta. Biokaasubussit ovat p?rj?nneet liikenteess? hyvin, my?s talviolosuhteissa. Bussien huoltoajat ovat noin 3 % ajoajasta, mik? on t?ysin rinnasteisia dieselk?ytt?isiin autoihin. Tulevaisuudessa Vaasassa kapasiteettia voidaan viel? kasvattaa, sill? tankkausasemassa on laajennusmahdollisuus maksimissaan 50-60 bussin ja 1000 henkil?auton tarpeisiin. Toiminnan mahdollisen laajentumisen my?t? tulisi mietti? my?s tuotannon laajentamista. Biokaasutuotannon raaka-aineeksi voi soveltua esimerkiksi maatalouden j?tteet, ruokohelpi tai muu vastaava biomassa tai minkkitarhojen j?tteet, jotka ovat ongelma etenkin rannikkoalueella.

   Biokaasubussihankkeesta on koitunut lukuisia hy?tyj? Vaasan kaupungille. Kaupungin hiilidioksidip??st?jen v?henemisen lis?ksi hanke tukee paikallisen elinkeinoel?m?n kehittymist? ja tarjoaa niin muille kunnille, palveluntuottajille kuin tavarantoimittajillekin kotimaisen referenssikohteen biokaasuk?ytt?isist? ajoneuvoista ja niiden k?ytt?misest? joukkoliikenteess?. Konkreettinen ilmastoty? on huomioitu mediassa ulkomaita my?ten, mik? on tuonut hankkeelle n?kyvyytt?. Lis?ksi kaupungin bussikalusto saatiin hankkeen my?t? uudistettua ja joukkoliikenteen mainetta paikallisesti kasvatettua. Biokaasubusseista ei synny melua tai p??st?j?, joten meluhaitat ovat pienentyneet, joka puolestaan helpottaa bussipys?kkien sijoittelua. My?s linjanauton kuljettajien ty?viihtyvyys ja tyytyv?isyys on tutkimusten mukaan parantunut.

   Biokaasubusseista on Vaasan hankkeen my?t? saatu hyvin positiivisia kokemuksia, mutta biokaasun tulevaisuuteen joukkoliikenteen polttoaineena liittyy my?s huolenaiheita. EU-lains??d?nt? ja Suomen oma kansallinen asetus tulevat m??rittelem??n, miten joukkoliikenteen ymp?rist?kysymyksi? ratkaistaan. Viimeisimpi? EU-lains??d?nn?n linjauksia on, ett? tulisi siirty? ensisijaisesti uusiutuvalla energialla kulkeviin s?hk?busseihin. Mik?li joukkoliikenteen ymp?rist?kysymykset p??tet??n ratkaista s?hk?autojen avulla, eik? biokaasubusseja rinnasteta yht? hyv?ksi vaihtoehdoksi, biokaasua polttoaineena joukkoliikenteess? k?ytt?v?t kunnat joutuisivat investoimaan my?s s?hk?busseihin, mik? olisi kuntien ja biokaasuntuotantoa yll?pit?vien laitosten kannalta taloudellisesti vaikea asia.

   Hanke edist?? Vaasan tavoitetta hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 menness? kest?v?n energiatuotannon osalta. Biokaasupolttoaine tuotetaan l?hituotantona, eik? se ole riippuvainen ?ljymarkkinoista. Biokaasubussihanke edist?? merkitt?v?ll? tavalla kotimaisen puhtaan teknologian k?ytt??nottoa koko Vaasan alueella niin biokaasun tuotannon, jakelun kuin liikennek?yt?nkin osalta. Vaasan joukkoliikenteess? liikenn?ivill? 12 biokaasubussilla korvataan fossiilisia polttoaineita 280 000 diesellitran verran vuodessa. Biokaasun kasvihuonep??st?t ovat jopa 90 % alhaisemmat verrattuna bensiiniin ja dieseliin.

   Hy?dyt:

   • Energiaa j?tteest? ja s??st?t perinteisiss? polttonesteiss?
   • Konkreettisen ilmastoteon tuoma imagohy?ty ja n?kyvyys my?s ulkomailla
   • Bussikaluston uusiminen hankalassa markkinatilanteessa
   • Joukkoliikenteen suosio l?htenyt kasvuun
   • Biokaasubussit eiv?t tuota melua tai p??st?j?
   • Kuljettajat ovat saaneet hyvi? arvosanoja tyytyv?isyyskyselyiss?

   ?

   6 askelta biokaasun hy?dynt?miseen polttoaineena paikallisjoukkoliikenteess?

   Vaasassa biokaasua on k?ytetty polttoaineena alueen joukkoliikenteess? yli kahden vuoden ajan kunnan ja paikallisen j?tteenk?sittelylaitoksen yhteisty?n?. Hankkeen taustalla on vahva kiertotalousn?k?kulma j?tteiden taloudellisemmasta hy?dynt?misest? ja uusiutuvan energian k?ytt?misest? fossiilisten polttoaineiden sijasta. Kokemus on osoittanut, ett? biokaasubussit p?rj??v?t vertailussa erinomaisesti dieselbusseille ja niiden kasvihuonep??st?t ovat jopa 90 % alhaisemmat bensiini- ja dieselautoihin n?hden.

   1. Selvit?, miten kunnassa t?ll? hetkell? toteutetaan j?tteiden ja lietteiden k?sittely

   J?tteiden k?sittelyn nykytilan selvitt?minen on merkitt?v?ss? roolissa biokaasun hy?dynt?misen aloittamisessa liikenteen polttoaineena. Merkitt?v?? on selvitt??, miss? lietteit? ja bioj?tteit? k?sitell??n ja miten niit? m?d?tet??n eli onko biokaasun tuotanto mahdollista. Biokaasun tuotantopuolelta tulee my?s l?yty? tahtotila jatkojalostaa biokaasua liikenteen tarpeisiin.

   2. M??rittele sopimukset

   Kun biokaasun tuotantomahdollisuudet on selvitetty ja yhteinen tahtotila l?ydetty, luodaan sopimus biokaasua operoivien toimijoiden v?lille. Sopimuksessa m??ritell??n biokaasun tuotannon ehdot sek? osapuolten vastuut ja velvollisuudet esimerkiksi investointien ja hankintojen suhteen.

   3. Luo biokaasulle kysynt?

   Kaasulle tulee l?yty? kysynt?? eli k?ytt?ji?. On havaittu, ett? julkinen sektori on merkitt?v?ss? asemassa infrastruktuurin luomisessa ja yksityisyritt?jien houkuttelemisessa toimintaan mukaan. Kunnan rooli on todenn?k?isesti kaluston hankkiminen, sill? harvalla liikenn?itsij?ll? on kaasukalustoa valmiina tai halua investoida siihen.
   ?

   4. Kilpailuta liikenn?itsij? ja m??rittele kilpailutuksen ehdot

   Kun kaupungin hankkima bussikalusto kilpailutetaan, tulee m??ritt?? sopimusaika. Liikenteenharjoittajan sopimusaika on kuitenkin nyt Vaasassa lyhyempi kuin kaupungin rahoitusleasingilla hankkiman kaluston sopimusaika ja erikseen bussien hankinnan yhteydess? m??ritelty erillinen huoltosopimusaika. Jos kalusto olisi sidottu liikenteenharjoittajan sopimusaikaan, olisi kalusto tullut liikenteenharjoittajan toimesta, jolloin vuosikustannukset olisivat my?s korkeammat, ja hankkeen toteutus korkeiden olisi ollut mahdollisesti liikenn?intikustannusten vuoksi ep?varmaa. Nykyisess? Vaasan tilanteessa liikenteenharjoittajan sopimusaika p??ttyy 2021, ja loppuvuodesta 2021 on siten mahdollista, ett? biokaasubussien hallinta siirtyy uuden tarjouskilpailun voittaneelle yritykselle. Pisin mahdollinen sopimusaika kaupunkiliikenteess? on mahdollista kuitenkin suunnitella 10 vuodeksi liikenteenharjoittajan kanssa, mutta jo viidess? vuodessa kaupunkiymp?rist?n muutokset ovat sen verran suuria, ett? lyhyempi sopimusaika kuin 10 vuotta on liikenteen j?rjest?misen kannalta parempi ratkaisu. Liikenteenharjoittajan sopimusaika, kaluston hankinnan j?rjest?minen ja hallinta edellytt?v?t siten varsin monimutkaista harkintaa, mik? osaltaan johtuu biokaasubussien v?h?isest? j?lkimarkkinointitilanteesta verrattaessa esimerkiksi perinteiseen dieselbussien k?ytt??n kaupunkien sopimusliikenteess?.?

   Vaasan tapauksessa biokaasubussien j?rjest?minen toteutettiin kaupungin toimesta, ja kaikissa sopimusasioissa hy?dynnettiin alhaista korkorahoitusta sek? alhaisia hallintokustannuksia. Riippumatta hankinnan toteuttajasta huolto kannattaa aina kilpailuttaa samassa yhteydess? bussien hankinnan kanssa, joka on my?s t?rke? bussien toimittajan valintaperuste. ?Varabussin hankkiminen on havaittu Vaasan projektissa suositeltavaksi bussien hankintaa suunniteltaessa, jotta huollossa olevan tilalle saadaan helposti sijaisbussi.

   5. Suunnittele tankkausasemien sijainti saavutettavuuden kannalta

   Bussien ja yksityisautojen tankkausasemat sijaitsevat l?hell? j?tteenk?sittelylaitosta. Niiden rakentamisessa tulee huomioida laajentamismahdollisuus biokaasuautojen m??r?n kasvamisen varalta. Muut tankkauspisteet on syyt? sijoittaa hyvin saavutettaville paikoille, kuten p??v?ylien varrelle.

   6. Pohdi tuotannon laajentamismahdollisuuksia

   Mik?li biokaasuk?ytt?isten autojen ja bussien m??r? kasvaisi biokaasua tuottavan laitoksen kapasiteetin ylitt?v?sti, tulee pohtia keinoja lis?t? tuotantoa esimerkiksi maatalousj?tteiden hy?dynt?misen avulla.

   Hankintan?k?kulma: Cleantechin edist?minen leasing-hankinnalla?

   Vaasan kaupungin biokaasubussien hankintamenettelyss? k?ytiin laaja vuoropuhelu potentiaalisten tarjoajien kanssa. Vuoropuhelussa k?ytettiin muun muassa alustavia tarjouspyynt?asiakirjoja, joita tarjoajat saivat kommentoida. Hankinta tukee my?s paikallisen elinkeinoel?m?n kehittymist? sek? tarjoaa palveluntuottajille ja tavarantoimittajille kotimaisen referenssikohteen biokaasuk?ytt?isist? ajoneuvoista. Hankinta oli my?s mukana Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmassa, jonka tavoitteena oli vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymist? Suomeen.

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright